Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przychodni Nr 1

2009-06-25 12:55:19
ZP.3431/4/2009 Łęczna, dnia 25.06.2009r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie termomodernizacji ścian budynku Przychodni Nr 1 w Łęcznej przy ul. Rynek II/8 z jednoczesną likwidacją barier architektonicznych przy wejściu do budynku polegająca na położeniu profilowanej nawierzchni z kostki brukowej. CPV: 45453000-7, 45442300-0 - wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez OLI Kraska Tomasz Ostrówek 54, 21-013 Puchaczów.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 3 ważnych ofert Wykonawców:
Numer oferty Liczba pkt w kryterium ceny Razem
1. 100,00 100,00
2. 89,55 89,55
3. 85,41 85,41

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 66 914,88 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".

Starosta Łęczyński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych