Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na termomodernizację MOW

2009-06-25 12:53:27
ZP.3431/3/2009 Łęczna, dnia 25.06.2009r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłebokiem, z siedzibą
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie termomodernizacji MOW; docieplenie elewacji budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. CPV: 45320000-6.
- wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 12 złożoną przez MAX BUD Kucharski Adam Świerże, ul. Jana Pawła II 24a, 22-175 Dorohusk.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, zawiera kompletną wycenę przedmiaru, jednocześnie przedstawia najniższą a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 12 ważnych ofert Wykonawców:
Numer oferty Liczba pkt w kryterium ceny Razem
1. 92,46 92,46
2. 84,41 84,41
3. 77,14 77,14
4. 93,38 93,38
5. 73,61 73,61
6. 76,66 76,66
7. 82,50 82,50
8. 62,62 62,62
9. 60,96 60,96
10. 63,01 63,01
11. 96,58 96,58
12. 100,00 100,00

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 147 105,72 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dyrektor MOW
Maria Radko

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna