Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny zakupu komputerów z oprogramowaniem systemowym i biurowym, monitora LCD i drukarek laserowych

0000-00-00 00:00:00
Ze względu na brak oferty spełniającej kryteria zapytanie ofertowe GKN.3020-21/09 zostało unieważnione.

GKN.3020-21/09


ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny
zakupu komputerów z oprogramowaniem systemowym i biurowym, monitora LCD i drukarek laserowych.

Zamawiający
: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-01 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl
Przedmiot zamówienia:
1) stacje robocze wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zapytania – 7 sztuk,
2) monitora LCD 19” zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zapytania – 1 sztuka,
3) drukarki laserowe z duplexem A-4 zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zapytania – 6 sztuk,

Wszystkie parametry techniczne winny być potwierdzone w specyfikacji technicznej producenta. Urządzenia powinny być nowe z potwierdzonego źródła pochodzenia, gotowe do pracy, z kompletem standardowych materiałów eksploatacyjnych.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Rafał Kloc
tel. (081) 752-64-21
E-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2009 do godz. 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 207 lub przesłać faksem na nr: (081) 752-64-64 lub e-mailem: r.kloc@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty:
cena 100%Załączniki:
Specyfikacja techniczna.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron