Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na wykonanie docieplenia i pokrycie dachu szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2009-06-15 10:56:41
ZP.3431/1/2009 Łęczna, dnia 15.06.2009r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia i pokrycie dachu szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. CPV: 45261920-9 - wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Budownictwo ALFIX Jerzy Kostecki, Białystok 115-668, ul. Upalna 15/7.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 11 ważnych ofert Wykonawców:
Numer oferty Liczba pkt w kryterium ceny Razem
1. 100,00 100,00
2. 89,18 89,18
3. 80,48 80,48
4. 60,44 60,44
5. 67,67 67,67
6. 53,10 53,10
7. 79,96 79,96
8. 68,19 68,19
9. 87,77 87,77
10. 58,01 58,01
11. 85,26 85,26
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 71 326,48 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dyrektor ZSR Kijany

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron