Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 37 /2009 ...

Zarządzenie nr 37 /2009 Starosty Łęczyńskiego z dnia 05.06.2009r.

2009-06-08 14:54:31
w sprawie ogłoszenia o naborze ofert na sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Milejowie przy ul. Topolowej,


Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261,
poz. 2603, z późn. zm.),§ 3, §6 ust. 1 i § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2008r., zarządzam, co następuje:


§ 1
Ogłaszam nabór ofert na zbycie w drodze rokowań nieruchomości gruntowej o pow. 0,0319 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 539/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów Osada, jednostce ewidencyjnej Milejów, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzona jest księga wieczysta
nr LU1I/00261569/1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych