Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytanie i odpowiedź nr 1 do przetargu na docieplenie ścian Przychodni

2009-06-08 12:21:25
Łęczna, 08.06.2009 r. ZP.3431/4/2009


wg. Rozdzielnika pytania i odpowiedzi NR 1.

Dot: wykonanie termomodernizacji ścian budynku Przychodni Nr 1 w Łęcznej przy
ul. Rynek II/8 z jednoczesną likwidacją barier architektonicznych przy wejściu do budynku polegająca na położeniu profilowanej nawierzchni z kostki brukowej. CPV: 45453000-7, 45442300-0.

Starosta Łęczyński informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym jw. wpłynęły następujące zapytania:


1. W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ na termomodernizacji ścian budynku Przychodni Nr 1 w Łęcznej przy ul. Rynek II/8 z jednoczesną likwidacją barier architektonicznych użyto zwrotu „Bezspoinowy system dociepleń Cesesit VWS” co jest niezgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Proszę o wprowadzenie stosownych zmian.

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż zastosowany zwrot: „ bezspoinowy system dociepleń Ceresie VWS” zastępuje się zapisem o brzmieniu: „Bezspoinowy system dociepleń Cesesit VWS lub równoważny pod względem jakości i trwałości”.
Na wykonawcy spoczywał będzie obowiązek dowiedzenia, iż zastosowany system jest równoważny lub lepszy od wskazanego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron