Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie termomodernizacji MOW

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, 05.06.2009 r.
ZP.3431/3/2009
wg. Rozdzielnika pytania i odpowiedzi NR 1.

Dot: wykonania termomodernizacji MOW; docieplenie elewacji budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. CPV: 45320000-6.Dyrektor MOW w Podgłębokiem informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym jw. wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy: przedmiaru robót załącznik Nr 5 do siwz:
W związku z wątpliwościami dotyczącymi przedmiaru robót na docieplenie elewacji budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim proszę o podanie grubości styropianu do ocieplenia ościeży oraz koloru farby silikonowej do malowania elewacji.
Czy w wycenie robót nie należy uwzględnić:
• przełożenia instalacji odgromowej
• przełożenia lamp oświetleniowych zewnętrznych na ścianach budynku
• przedłużenia kranów
• zamontowania listwy dylatacyjnej w miejscu dylatacji budynku
• wymiany obróbek blacharskich murów ogniowych
• wykonania obróbek blacharskich połączeń daszków ze ścianą budynku
Jeżeli należy to proszę o uzupełnienie przedmiaru.


W odpowiedzi na wyżej zadane pytania, informuję:

W związku z powyższymi pytaniami przesyłam w załączeniu przedmiar
uzupełniający obejmujący wymianę obróbek blacharskich ogniomurów, wykonanie
obróbek na połączeniu daszków z elewacją, wykonanie dylatacji, przełożenie
oświetlenia i instalacji odgromowej, odnośnie przedłużenia kranów to
wykonawca powinien do uwzględnić w kosztach pośrednich kosztorysu
ofertowego - będzie korzystał z tych kranów podczas wykonywania prac
odciepleniowych.
Do docieplenie ościeży należy użyć styropianu gr. 3 cm
Uwaga - należy zaznaczyć że do docieplenia elewacji należy użyć styropianu
gr. 14 cm frezowanego.
Kolorystyka elewacji zostaje również dołączona w formacie PDF z uwagą że
pierwotnie przyjęte wykończenie cokołu płytkami gresowymi zostało
zamienione na tynk mozaikowy, kolory farb zostały dobrane ze wzornika firmy CERESIT, można użyć ich odpowiedników z innych systemów, równoważnych jakością.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe