Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytanie nr 1 do przetargu na termomodernizację MOW Podgbokie

2009-06-05 08:20:59
Łęczna, 05.06.2009 r.
ZP.3431/3/2009
wg. Rozdzielnika pytania i odpowiedzi NR 1.

Dot: wykonania termomodernizacji MOW; docieplenie elewacji budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. CPV: 45320000-6.Dyrektor MOW w Podgłębokiem informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym jw. wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy: przedmiaru robót załącznik Nr 5 do siwz:
W związku z wątpliwościami dotyczącymi przedmiaru robót na docieplenie elewacji budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim proszę o podanie grubości styropianu do ocieplenia ościeży oraz koloru farby silikonowej do malowania elewacji.
Czy w wycenie robót nie należy uwzględnić:
• przełożenia instalacji odgromowej
• przełożenia lamp oświetleniowych zewnętrznych na ścianach budynku
• przedłużenia kranów
• zamontowania listwy dylatacyjnej w miejscu dylatacji budynku
• wymiany obróbek blacharskich murów ogniowych
• wykonania obróbek blacharskich połączeń daszków ze ścianą budynku
Jeżeli należy to proszę o uzupełnienie przedmiaru.


Informuję, iż pytania zostały już przesłane do kosztorysanta i niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi zamieścimy je na stronie internetowej w zakładce pytania i odpowiedzi.
Dyrektor MOW

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków