Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE

2009-06-01 11:30:51

Przedmiot zamówienia : sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zmiany decyzji scaleniowej w części dotyczącej działek Nr 41, 101, 103, 105, 108 położonych w obrębie ewidencyjnym Barki, jednostka ewidencyjna Cyców.

GKN 3020- /09

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.177) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zmiany decyzji .

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl


Przedmiot zamówienia : sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zmiany decyzji scaleniowej w części dotyczącej działek Nr 41, 101, 103, 105, 108 położonych w obrębie ewidencyjnym Barki, jednostka ewidencyjna Cyców.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 05.06.2009r.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64 – 70.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 01.06.2009r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok.7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wybory oferty: cena 100 %.


Łęczna dnia 27.05.2009r.

Starosta Łęczyński
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków