Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe

0000-00-00 00:00:00

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.177) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie na sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.

REGON: 431029168, NIP: 713-23-98-078

Telefon: /081/ 752-64-70, Faks: /081/ 752-64-74

e-mail: geodezja@powiatleczynski.pl


Przedmiot zamówienia : Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych rolnych , przeznaczonych do zamiany , położonych w obrębie ewidencyjnym 6-Jagodno, jednostce ewidencyjnej Ludwin, oznaczonych nr działek 296, 297, 219.Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 15.06.2009r.Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64 – 70.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2009r. do godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok.7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.plKryterium wybory oferty: cena 100 %.


Łęczna dnia 18.05.2009r.


Starosta Łęczyński


Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna