Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru wykonawcy budowy zjazdu nr II

2009-05-06 12:06:13
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2007
z dnia 31.08.2007 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie zjazdu Nr 2 z terenu szpitala na ul. Krasnystawską w Łęcznej” zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym w decyzji pozwolenie na budowę.
2. Określenie wartości zamówienia brutto:
61 029,56 zł brutto
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 851, Rozdz. 85111, § 6050

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Tadex” Tadeusz Mazurkiewicz 21-013 Puchaczów, Zawadów 76a, kwota brutto : 60 431,04 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Tadex” Tadeusz Mazurkiewicz 21-013 Puchaczów, Zawadów 76a, kwota brutto : 60 431,04 zł, oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www