Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU" w zakresie części 1 zamówienia - Docieplenie budynku głównego szkoły.NR SPRAWY: IRP.272.

2019-05-10 09:41:52

; . ; ..


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Łęczna, dnia 10.05.2019r.


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu nr sprawy: IRP.272.4.3.2019


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU” Część 1 zamówienia - Docieplenie budynku głównego szkoły.


1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia się przedmiotowe postępowanie w części 1 zamówienia – Docieplenie budynku głównego szkoły ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1896 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

3. Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1 - Docieplenie budynku głównego szkoły złożono 3 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do składania ofert w następnym.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych