Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 w postepowaniu pn.:"TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU" NR sprawy: IRP.272.4.3.2019

2019-04-26 09:27:58

; . ; ..

IRP.272.4.3.2019 Łęczna, dnia 26.04.2014Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
NR sprawy: IRP.272.4.3.2019


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:


Pytanie 1 – dotyczy części 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły:
W projekcie jest mowa o remoncie schodów – czy w/w schody będą remontowane? Jeśli tak proszę o podanie ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż schody do budynku zgodnie z projektem będą remontowane a ich powierzchnia wynosi 7.5 m2

Pytanie 2 – dotyczy części 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły:
W projekcie jak i w przedmiarach jest mowa o tynku mineralnym. Czy inwestor przewiduje malowanie? - nie ma w przedmiarze, natomiast tynk mineralny według zaleceń producenta należy przemalować farbami.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż tynk mineralny zgodnie z projektem powinien być barwiony w masie z dodatkami zapobiegającymi porostom.

Pytanie 3 – dotyczy części 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły:
W projekcie są do malowania kominy. Proszę o podanie ilości oraz czy tylko malowane czy remont kominów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na budynku znajduje się 15 kominów do malowania nie wymagających remontu.

Pytanie 4 – dotyczy części 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły:
Czy opaska betonowa wokół budynku podlega wymianie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż opaska wokół budynku będzie wymieniona na wykonaną z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi (z wyjątkiem odcinka przy sali gimnastycznej). Wymiar opaski: 125m x 0,7m


Pytanie 5 – dotyczy części 3 zamówienia Docieplenie budynku Internatu:
W projekcie jak i w przedmiarach jest mowa o tynku mineralnym. Czy inwestor przewiduje malowanie? - nie ma w przedmiarze, natomiast tynk mineralny według zaleceń producenta należy przemalować farbami. Czy należy ująć pozycję malowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż tynk mineralny zgodnie z projektem powinien być barwiony w masie z dodatkami zapobiegającymi porostom.

Pytanie 6– dotyczy części 3 zamówienia Docieplenie budynku Internatu:
W projekcie są do malowania kominy. Proszę o podanie ilości oraz czy tylko malowane czy remont kominów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na budynku znajduje się 17 kominów do malowania nie wymagających remontuZamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa