Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert- sprostowanie-Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-04-24 09:51:04

IRP.272.4.5.2019

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.5.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- SPROSTOWANIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, informuje, że dokonuje sprostowania informacji z otwarcia ofert z dnia 10.04.2019 r. w związku z błędnym przepisaniem ceny, którą podał Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław w formularzu ofertowym.

Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Okres gwarancji Termin realizacji dostawy
1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów - - 17 712,00 - - - - Zadanie 3-50m-cy Zadanie3-45 dni
2. Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp.z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław 4 735,50 9840,00 15 129,00 7 380,00 26 641,80 - 24 354,00 Zadanie1-36m-cy
Zadanie2-50m-cy
Zadanie3-50m-cy
Zadanie4-50m-cy
Zadanie5-36m-cy
Zadanie7-36m-cy Zadanie1-30dni
Zadanie2-30dni
Zadanie3-30dni
Zadanie4-30dni
Zadanie5-30dni
Zadanie7-30dni
3. DUMAGRAM Elżbieta Duma, ul. Z. Krasińskiego 110/4, 74-101 Gryfino - 9 001,14 14 022,00 7 380,00 - - - Zadanie2-36m-cy
Zadanie3-49m-cy
Zadanie4-49m-cy
Zadanie2-29dni
Zadanie3-29dni
Zadanie4-30dni

4. KADAR Ewa Teratyka Ciecierzyn 1E, 21-003 Ciecierzyn 3 936,00 11 199,88 14 760,00 5 166,00 26 568,00 6 575,95 40 125,06 Zadanie1-36m-cy
Zadanie2-36m-cy
Zadanie3-36m-cy
Zadanie4-36m-cy
Zadanie5-36m-cy
Zadanie6-36m-cy
Zadanie7-36m-cy Zadanie1-7dni
Zadanie2-3dni
Zadanie3-14dni
Zadanie4-7dni
Zadanie5-14dni
Zadanie6-30dni
Zadanie7-7dni
5. INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa 6 396,00 15 744,00 - - - - - Zadanie1-36m-cy
Zadanie2-36m-cy
Zadanie1-30dni
Zadanie2-30dni24.04.2019r.. .......................................... 24.04.2019r.............................................
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych