Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z postępowania pn.: świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-04-24 09:44:21

.

Znak sprawy: IRP.272.1.16.2019


ROZEZNANIE RYNKU- NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
1 Opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych
w Kijanach
2.Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 3000,00 zł
3. W dniu 08.04.2019 zamieszczono rozeznanie rynku na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro
4. Do dnia otwarcia ofert 15.04.2019 do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.
5. Zamawiający unieważni postepowanie z powodu braku ofert do prowadzonego postepowania.
7. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa