Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

2019-03-27 14:35:54

.


IRP.272.4.2.2019 Łęczna, dnia 27.03.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn.: „Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.”
Nr sprawy IRP.272.4.2.2019

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie zadania 1 zamówienia dostawa frezarki CNC- szt 1
MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg
2) w zakresie zadania 2 zamówienia - dostawa silników-synchroniczny szt. 1, bocznikowy szt. 1, indukcyjny szt. 1, uniwersalny szt.1
MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg
3) w zakresie zadania 3 zamówienia - dostawa maszyny wielofunkcyjnej prądu stałego-szt.1
MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg
4) w zakresie zadania 4 zamówienia – dostawa drukarki 3D- szt 1
WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3. W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym
w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:


1) w zakresie części 1 zamówienia - dostawa frezarki CNC- szt 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
3 MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg 60,00 10,00 5,00 75,00

2) w zakresie części 2 zamówienia - dostawa silników-synchroniczny szt. 1, bocznikowy szt. 1, indukcyjny szt. 1, uniwersalny szt.1

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
3 MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg 60,00 10,00 5,00 75,00

3) w zakresie zadania 3 zamówienia- dostawa maszyny wielofunkcyjnej prądu stałego-szt.1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
3 MEXPOL Sp z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg 60,00 10,00 5,00 75,00

4) w zakresie zadania 4 zamówienia- dostawa drukarki 3D- szt 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
1 CADXPERT P. Gurga M. Dukat Spółka Jawna, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków 55,00 00,00 20,00 75,00
2 WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź 60,00 10,00 20,00 90,00
3 MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Odzział Tarnobrzeg 57,00 10,00 20,00 87,00

4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dział XVII "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www