Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Szacowanie wartości zamówienia na usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych.

2019-03-27 08:30:34

. ; ..


ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przedmiot zamówienia obejmować będzie:
1) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt.
2) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej – 1 szt.

Informacje dodatkowe:
Tablice wolnostojące, jednostronne o wymiarach wys. 80 cm x szer. 120 cm (wymiary europlety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych
i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, wykonane z trwałego materiału, gwarantującego trwałość tablicy, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały.

Lokalizacja umieszczenia tablic:
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 21-077 Spiczyn, Kijany 19

Termin realizacji:
1. Tablica informacyjna – do 30.04.2019r.
2. Tablica pamiątkowa - Po zakończeniu realizacji projektu, nie później niż do 31.08.2021r.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji usługi na załączonym formularzu na adres: a.jozwiak@powiatleczynski.pl do dnia 01.04 2019 r.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia.
Wzór tablicy


Autor: Zespół ds. realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków