Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na:Zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

2019-03-19 15:42:40

.

Znak sprawy: IRP.272.1.10.2019


Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi

CPV 30195000-2 – tablica suchościeralna,
30195920-7- tablica magnetyczna
39522530-1- namiot wystawowy

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 7500,00 zł
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
3. Dział 801 Rozdział 80130 § 4217, 4219
4. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert:
L.P Wykonawcy Namioty wystawowe 3X3 szt 1 Namioty wystawowe 3X4,5 szt 2 Tablice magnetyczne szt3
1 AB Vision Sp. z o.o., Sp. k., ul. Komunalna 4, 62-700 Turek 2332,08 5795,76 3284,10
2 PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław 1220,00 2840
3 Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, kalisz 4305,00 6765,00 2767,50
4 VIKA Majewscy Sp. z o.o., Sp. K., ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź 2829,00 6642,00
5 dB Unlimited Ludmiła Śniezko, ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa 3357,90 8487,00 11070,00


6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: część 1; PLINTH A. Adamowicz, ul. Baranowicka 4, 54-620 Wrocław za cenę brutto 4060,00 zł,
cześć 2: Mikodruk Computer s.c., ul. Ptolemeusza 23, Kalisz oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniające wymagania Zamawiającego.


19.03.2019r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych