Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja treści Zaproszenia do złożenia oferty na ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ. NR SPRAWY/; IRP.272.1.9.2019

0000-00-00 00:00:00

; . ;;

IRP.272.1.9.2019 Łęczna, dnia 14.03.2019r.MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
NR SPRAWY IRP.272.1.9.2019,
PN: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”.

W związku z zadanymi pytaniami w prowadzonym postępowaniu Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany:

I. Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału VIII Opis sposobu przygotowywania ofert : przed modyfikacją w brzmieniu było:

11. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Nr sprawy IRP.272.1.9.2018
Nie otwierać przed dniem 18.03.2019r. godziną 10:15

Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału VIII Opis sposobu przygotowywania ofert: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Nr sprawy IRP.272.1.9.2018
Nie otwierać przed dniem 22.03.2019r. godziną 10:15

II. Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert: przed modyfikacją w brzmieniu było:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2019 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),

Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2019 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),

II. Zmianie ulega Załącznik Nr 1.1. Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.W związku z powyższą modyfikacją zapisów Zaproszenia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu dotychczasową treść:
- Zaproszenia do złożenia oferty zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 14.03.2019
- Załącznika nr 1.1 Formularz cenowy zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 14.03.2019.


Zamawiający informuje, że dokonana powyższa modyfikacja zapisów staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i jest wiążąca przy składaniu ofert.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1.1 – Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty po modyfikacjiPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa