Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

2019-03-11 14:48:01

IRP.272.4.2.2019


Znak sprawy: IRP.272.4.2.2019
Łęczna 11.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy Zadania nr 4 zamówienia- dostawa drukarki 3D-szt 1
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zerową stawką VAT?
Zgodnie z artykułem 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004r.) szkoły oraz inne placówki mają prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zgodnie z zastrzeżeniem art. 83 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 0% stawki podatku VAT na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Rodzaj sprzętu, który może być ujęty w preferencyjnej stawce VAT został wskazany w zał. nr 8 do ustawy o VAT. Zgodnie
z treścią przedmiotowego załącznika, towarami, których dostawa jest objęta stawką 0% na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 są: jednostki centralne, komputerowe, serwery, monitory komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a, urządzenia do transmisji danych cyfrowych.
Zamawiający z uwagi na to, iż drukarka 3D będzie wykorzystywana w placówce oświatowej jako sprzęt dydaktyczny dla uczniów, w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszym postepowaniu stwierdza, że Wykonawca może uznać drukarkę 3D za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 i w konsekwencji przy jej dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z poważaniem


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www