Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na :Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.”

2019-03-01 12:48:48

IRP.272.4.1.2019

IRP.272.4.1.2019 Łęczna, dnia 28.02.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, 2,4, 6,7,8,9, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postepowania w zakresie zadania nr 3, 5, 10, 11

pn.: „Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.”
Nr sprawy IRP.272.4.1.2019

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie zadania 1 zamówienia - dostawa tokarki 410x1000V z cyfrowym wyświetlaczem 3D-szt.1
Metal Technics Polska Sp. z o.o.,Sp.k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
2) w zakresie zadania 2 zamówienia - dostawa tokarki CNC- szt 1
Metal Technics Polska Sp. z o.o.,Sp.k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
3) w zakresie zadania 4 zamówienia - dostawa przecinarki plazmowej CNC- szt 1
MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg
4) w zakresie zadania 6 zamówienia – dostawa kamery termowizyjnej- szt. 1
Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański
5) w zakresie zadania 7 zamówienia- dostawa sterowników do maszyn i silników- szt. 1
Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański
6) w zakresie zadania 8 zamówienia- dostawa falowników- szt. 2
Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański
7) w zakresie zadania 9 zamówienia- dostawa miernika rezystancji uziemień CPU- szt 1
Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3. W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

1) w zakresie części 1 zamówienia - dostawa tokarki 410x1000V z cyfrowym wyświetlaczem 3D-szt.1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
2 Metal Technics Polska Sp. z o.o.,Sp.k.,
ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa 48,65 10,00 20,00 78,65
5 MaGoPol Gogacz Robert, ul. Witosa 67, 26-600 Radom Oferta odrzucona


2) w zakresie części 2 zamówienia - dostawa tokarki CNC- szt 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
2 Metal Technics Polska Sp. z o.o.,Sp.k.,
ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa 60,00 10,00 20,00 90,00
4 MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg 36,48 10,00 20,00 66,48
3) w zakresie zadania 4 zamówienia- - dostawa przecinarki plazmowej CNC- szt 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
4 MEXPOL Sp z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg 60,00 10,00 15,00 85,00

4) w zakresie zadania 6 zamówienia- dostawa kamery termowizyjnej- szt. 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
3 Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański 29,19 20,00 20,00 69,19
1 Biuro Inzynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów Oferta odrzucona
5) w zakresie zadania 7 zamówienia- dostawa sterowników do maszyn i silników- szt. 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
3 Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański 60,00 20,00 20,00 100,00

6) w zakresie zadania 8 zamówienia- dostawa falowników- szt. 2
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
3 Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański 60,00 20,00 20,00 100,00
7) w zakresie zadania 9 zamówienia- dostawa miernika rezystancji uziemień CPU- szt 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
3 Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański 60,00 20,00 20,00 100,00

4. W przedmiotowym postepowaniu odrzucono oferty wykonawców: MaGoPol Gogacz Robert, ul. Witosa 67, 26-600 Radom w zakresie zadania 1
Biuro Inzynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów w zakresie zadania 6
Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art.87 ust.2 pkt 3)
Uzasadnienie:
Wykonawca MaGoPol Gogacz Robert, ul. Witosa 67, 26-600 Radom w swojej ofercie do formularza ofertowego podał cenę tokarki z wyświetlaczem cyfrowym, natomiast w załączonej specyfikacji technicznej sprzętu, który zaproponował jasno napisał, iż zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt w opcji dodatkowego wyposażenia posiada cyfrowy wyświetlacz z dopłatą do ceny oferty. Zamawiający po analizie stwierdził, iż zaproponowany sprzęt nie odpowiada opisowi
w SIWZ w następującym zakresie brak cyfrowego wyświetlacza.
Wykonawca Biuro Inzynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
w ofercie do formularza ofertowego załączył specyfikację techniczną sprzętu, który zaproponował. Zamawiający po analizie stwierdził, iż zaproponowany sprzęt nie odpowiada opisowi w SIWZ
w następującym zakresie: ustawienie ostrości w SIWZ automatycznie lub manualnie a w ofercie Wykonawcy-stała ogniskowa, wyświetlacz w SIWZ zewnętrzny-wyjście video PAL/NTSC,
w ofercie Wykonawcy- brak , wymienna karta pamięci SD o pojemności 2GB oraz pamięć wbudowana o pojemności 150MB w SIWZ, w ofercie Wykonawcy- brak
5. Zamawiający zawiadamia również, iż przedmiotowe postepowanie w zakresie zadania nr 3, 5, 10, 11 zostało unieważnione, na postawie art. 93 ust 1pkt 1), ponieważ do terminu składania ofert tj. do dnia 08.02.2019 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dział XVII "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe