Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Rozeznanie rynku - ... » rozeznanie rynku na Zakup ...

rozeznanie rynku na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-02-01 14:22:29

.


ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej ZSR w Kijanach:
1) Brona zębowa 5-polowa – szt. 1
2) Kultywator- szt.1
3) Brona talerzowa- szt.1
4) Agregat uprawowy- szt.1
5) Glebogryzarka- szt. 1
6) Pielnik-obsypnik 5- rzędowy- szt. 1
7) Kosiarka dyskowa- szt. 1
8) Przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa- szt. 1
9) Siewnik punktowy pneumatyczny- szt. 1
10) Sadzarka do ziemniaków- szt. 1
11) Przyczepa wywrotka dwuosiowa- szt. 1

kod CPV: 16000000-5-maszyny rolnicze,
16810000-6-części do maszyn rolniczych,
16120000-2-brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki,
16110000-9-pługi lub brony talerzowe,
16310000-1-kosiarki,
16130000-5-siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzenia,
16500000-0-przyczepy lub naczepy samo rozładowcze i wyładowcze do celów rolniczych,

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni produkcji rolniczej ZSR w Kijanach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wszystkie narzędzia i maszyny rolnicze muszą posiadać deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim.

1)Brona zębowa 5-polowa – szt. 1:
− 5 polowa,
− składana mechanicznie
− szerokość robocza min 5,0 m
- ząb 16 cm.

2)Kultywator – szt. 1:
− szerokość robocza – max 3,0 m
− ilość zębów – 18 - 20
− liczba rzędów zębów – 3
− rodzaj zębów – sprężynowy średni
− zapotrzebowanie mocy – max. 45 kW
3)Brona talerzowa– szt. 1:
− szerokość robocza 2,7 - 3,1m typ V
− średnica talerzy minimum 510 mm
− liczba talerzy powyżej 25
− prędkość robocza 7-10 km/h
− wydajność powyżej 2 ha/h
− zapotrzebowanie mocy poniżej 100 KM
4)Agregat uprawowy– szt. 1:
− kultywator + wał strunowy
− szerokość robocza powyżej 2,7 m - 3 m
− głębokość robocza kultywatora 12 cm lub głębiej
− głębokość robocza wału strunowego do 8 cm
− prędkość robocza 7-10 km/h
− wydajność powyżej 1,5 ha/ h
− zapotrzebowanie mocy 38 – 90 KM
5)Glebogryzarka– szt. 1:
− szerokość robocza co najmniej 1,60 – 1,8 m
− głębokość pracy minimum 15 cm
− liczba tarcz nożowych 8 szt.
6)Pielniko-obsypnik 3- rzędowy– szt. 1:
− 3 – sekcje
− zapotrzebowanie mocy poniżej 35 KM
− szerokość robocza 2,5-2,7 m
7)Kosiarka dyskowa– szt. 1:
− dyskowa dolnonapędowa
− minimum 6 dysków
− wydajność koszenia powyżej 2,2 ha/h
System regulacji za pomocą cięgna mocującego górny punkt regulacji zaczepu i TUZ ciągnika
Wysokość koszenia w zakresie 30-80 mm,
Siłownik hydrauliczny zasilany z układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika umożliwia podnoszenie zespołu tnącego w położenie transportowe,
8)Przetrząsacz karuzelowy szt. 1:
− minimum 2 – wirnikowy z wałkiem przekaźnikowym
− do przetrząsania i zgrabiania traw i zielonek nisko łodygowych
− możliwość pracy na stokach o nachyleniu min. 120
9)Siewnik punktowy pneumatyczny szt. 1:
− pneumatyczny
− zawieszany,
− sekcyjny
− szerokość robocza min 2,5 m
− możliwość regulacji głębokości wysiewu, rozstawy rzędów, gęstości siewu
10)Sadzarka do ziemniaków szt. 1:
− 2-rzędowa

− możliwość regulacji rozstawy rzędów
− regulacja gęstości i głębokości sadzenia
11)Przyczepa wywrotka dwuosiowa szt. 1:
- Dopuszczalna masa całkowita: do 6 t
- Ładowność: 4000 kg
- Masa własna 1900-2000 kg
- Pojemność ładunkowa powyżej 4,0 m3
- Powierzchnia ładunkowa: min 8,0 m2
- Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min 4000 mm
- Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min. 2000 mm
- Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie.
- Materiały malarskie chemoutwardzalne o wysokiej trwałości i odporności na UV
- Rynna do szybra zsypowego
- Koło zapasowe

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl do 15 lutego 2019 r.
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”Nazwa i adres firmy ………………… dn……………
………………………………….
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a,
21-010 Łęczna

FORMULARZ - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Brona zębowa 5-polowa
1 Brona zębowa 5-polowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M

Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Kultywator
2 Kultywator Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Brona talerzowa
3 Brona talerzowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Agregat uprawowy
4 Agregat uprawowy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Glebogryzarka
5 Glebogryzarka Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Pielniko-obsypnik 5- rzędowy
6 Pielniko-obsypnik 5- rzędowy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Kosiarka dyskowa
7 Kosiarka dyskowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa
8 Przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Siewnik punktowy pneumatyczny
9 Siewnik punktowy pneumatyczny Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
sadzarka do ziemniaków
10 sadzarka do ziemniaków Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Przyczepa wywrotka dwuosiowa
11 Przyczepa wywrotka dwuosiowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1


R A Z E M
data …………………… ………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www