Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 7/2009 r. ...

Zarządzenie nr 7/2009 r. Starosty Łęczyńskiego z dnia 14.01.2009 r.

2009-01-20 11:44:13
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej zjazdem do garażu podziemnego

Na podstawie art. 207 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, w zw. z art. 23 ust. 1, art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r, nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2008r., zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika – Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
2. Przeznaczam do oddania w drodze umowy w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Łęcznej przy ul. Szkolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2581/33 o pow. 0,0470 ha w obrębie ewidencyjnym Łęczna Miasto, jednostka ewidencyjna Łęczna, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00036934/5 na rzecz dotychczasowego użytkownika, szczegółowo określoną w załączniku do zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe