Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Rozeznanie rynku - ... » Rozeznanie rynku na zakup ...

Rozeznanie rynku na zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2019-01-17 10:40:01
ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen
Adobe Photoshop CS6 Extended PL Win/Mac - dla instytucji EDU szt - 15
kod CPV: 48970000-8
Opis przedmiotu zamówienia:
• Oryginalny nowy Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac
• Z gwarancją poprawnej instalacji i legalnej aktywacji produktu, z zapewnieniem pomocy w przypadku problemów w trakcie użytkowania
• Pełna najnowsza wersja programu z licencją bezterminową
• Przeznaczona na platformę windows lub mac os
• Polska wersja językowa.
• Cechy wymagane w programie:
• Łatka z uwzględnieniem zawartości
• Przesunięcie z uwzględnieniem zawartości
• Zaznaczanie i maskowanie z uwzględnieniem odcieni skóry
• Automatyczne korekcje
• Adaptacyjny szeroki kąt
• Wypełnianie z uwzględnianiem zawartości
• Intuicyjna produkcja wideo
• Wyszukiwanie warstw
• Galeria rozmyć
• Miękkie pędzle
• Końcówki aerografu
• Filtr Farba olejna
• Wzorki oparte na skryptach
• Galeria efektów świetlnych obsługująca technologię 64-bitową
• Inteligentne narzędzia do zaznaczania
• Oczyszczanie kolorów w zaznaczeniach
• Narzędzia do dopasowywania zaznaczeń i masek
• Ziarno addytywne we wtyczce Camera Raw
• Usuwanie szumów we wtyczce Camera Raw
• Zaawansowana obróbka obrazów i odcieni HDR
• Pędzel mieszający
• Końcówki szczeciny
• Automatyczna korekcja obiektywu
• Narzędzie Wyprostuj obraz
• Winietowanie po kadrowaniu
• Migracja i udostępnianie ustawień predefiniowanych
• Zapisywanie w tle
• Automatyczne odzyskiwanie
• Nowoczesny interfejs użytkownika
• Obsługa kolorów 10-bitowych
• Obsługa tabel wyszukiwania 3D
• Panel Właściwości
• Wklejanie w miejscu
• Obsługa technologii 64-bitowej
• Obsługa technologii wielodotykowej
• Własne panele
• Interfejs z zakładkami i panelami z opcją automatycznego dopasowywania
• Obsługa katalogów DICOM
• Renderowanie objętości w obrazach DICOM
• Wyodrębnianie danych ilościowych
• Znaczniki skali
• Narzędzie Zliczanie
• Śledzenie edycji
• Obsługa środowiska MATLAB
• Stosy obrazów

Zamawiający wymaga:
• Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
• Gwarancji jakości producenta:
• Gwarancja poprawnej instalacji i legalnej aktywacji produktu, z zapewnieniem pomocy w przypadku problemów w trakcie użytkowania,
• Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego
• Uwzględnienie gwarancji ma być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
• Wsparcie techniczne producenta
• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (podać numer telefonu i adres strony internetowej).
• Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu kasy – do oferty należy dołączyć link strony.


Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.


ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 24 stycznia 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu „ Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków