Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie rynku na na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-01-15 13:50:31

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni mechanicznych ZSR w Kijanach:
1) nagrzewnica elektryczna (przemysłowa) – szt. 4

kod CPV: 39715220-5- elektryczne oporowe urządzenia grzewcze,

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni mechanicznych ZSR w Kijanach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nagrzewnica elektryczna przemysłowa-4 szt. :
 Moc 15 kW / 400 V z termostatem oraz przełącznikiem mocy grzewczej
 Dostępne tryby pracy:
• wyłączony
• wentylacja
• 33% mocy (5 kW)
• 66% mocy (10 kW)
• 100% mocy (15 kW)
 Płynnie regulowany manualny termostat
 Specyfikacja techniczna:
• zasilanie: ~380-400V 3~50Hz,
• moc grzewcza: 15 kW,
• typ: elektryczna,
• medium: energia elektryczna,
• przepływ powietrza: min. 1200 m3/h,
• regulacja mocy: 5/10/15 kW,
• regulacja termostatem: tak,
• zakres regulacji temp.: od 5 °C do 35 °C,
• stopień ochrony: IPX4,
• przewód zasilający w zestawie 3 m: tak
• przedłużacz siłowy 5 m: tak

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl do 18 stycznia 2019 r.
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”


Nazwa i adres firmy ………………… dn……………
………………………………….
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a,
21-010 Łęczna


FORMULARZ - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa
urządzenia
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.)
WARTOŚĆ
NETTO
(4x5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO
Nagrzewnica elektryczna
1 Nagrzewnica elektryczna Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
4


R A Z E M

data …………………… ………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron