Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOSCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT

2018-12-20 12:52:51

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

PZAZXI.272.1.7.2018 Łęczna, dnia 20.12.2018r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOSCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE OFERT

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

Zamawiający : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonany
w dniu 19 grudnia 2018r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Uzasadnienie:
W dniu 19 grudnia 2018r. Zamawiający przeoczył w ocenie ofertę, która wpłynęła drogą elektroniczną w terminie, jest ważna i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków