Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na:stanowisko specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn.: „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”

0000-00-00 00:00:00

.


IPR.272.1.37.2018 Łęczna, dn. 19.12.2018r.


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego w ramach projektu pn.: „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020, w ramach zapytania ofertowego znak; IPR.272.1.37.2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 11.12.2018 r.
2. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 11 200 zł co stanowi równowartość 2597,58 euro (1 euro=4,3117) na podstawie kalkulacji kosztów w oparciu o średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie.
3. W dniu 11.12.2018 r. zapytanie zostało opublikowane na stronie:
www.powiatleczynski.pl
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić)
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz istotne elementy ofert):
1. Grzegorz Lendzion, cena 900,00 zł brutto
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Panu Grzegorzowi Lendzion, ul. Górnicza 18/11, 21-010 Łęczna za cenę 900,00 zł brutto
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest kompletna oraz spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego, jest korzystna pod względem finansowym.
7. Postepowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz


Zatwierdzam

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków