Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH”

2018-12-04 12:02:42

NR SPRAWY: IRP.272.4.36.2018Zamawiający: Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
21-077 Spiczyn, Kijany 19b

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.36.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU
ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH”

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ONICO Energia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

4. W wyniku oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów przyznana w kryterium Cena Łączna ilość punktów

1. ONICO Energia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa 100,00 100,00

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona oferta.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a Zamawiający informuje, że umowa na realizację zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe