Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » OGŁOSZENIE O WYBORZE ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia komputerowego z zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego zawodów gastronomicznych w ZSR w Kijanach

2018-11-30 12:52:27

IPR.272.4.32.2018IPR.272.4.32.2018 Łęczna, dnia 30.11.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia komputerowego z zestawem multimedialnym
i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego zawodów gastronomicznych
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Nr sprawy IPR.272.4.32.2018

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że
w prowadzonym postępowaniu w zakresie:
części 1 zamówienia - komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
części 2 zamówienia - program komputerowy wspomagający gastronomię -wielostanowiskowy wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce
części 3 zamówienia - projektor multimedialny z rozwijanym ekranem wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
część 4 zamówienia - urządzenie wielofunkcyjne wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin

Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu w części 1 zamówienia – komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, złożono 2 oferty, w części 2 zamówienia - program komputerowy wspomagający gastronomię -wielostanowiskowy złożono 3 oferty, w części 3 zamówienia - projektor multimedialny z rozwijanym ekranem złożono 2 oferty, w części 4 zamówienia - urządzenie wielofunkcyjne złożono 2 oferty.
3. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium Łączna ilość punktów
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4
cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy
1. KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce - - 60,00 40,00 50,00 40,00 29,52 40,00 Część 1- -
Część 2- 100,00
Część 3- 90,64
Część 4 -69,52
2. MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 47,09 40,00 19,51 0,00 60,00 40,00 60,00 40,00 Część 1- 87,09
Część 2- 19,51
Część 3- 100,00
Część 4 -100,00
3. Maxbiuro Michał Ornatowski, ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna Oferta odrzucona

4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dział 22 "Środki ochrony prawnej".
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych