Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 w postępowaniu na: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (Zad 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓ

2018-11-20 15:42:33

NR SPRAWY: IRP.272.4.35.2018

IRP.272.4.35.2018 Łęczna, dnia 20.11.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
NR sprawy: IRP.272.4.35.2018


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 20187 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:


Pytanie 1
Zamawiający w formularzu szczegółowym oferty (Załącznik 1B) w poz. nr 3 do drukarki HP LJ 1150 wymaga oryginalnego tonera Q2624A informujemy, że wskazane urządzenia drukujące jak i materiały eksploatacyjne do niej w wersji oryginalnej od dłuższego czasu nie są już dostępne, ponieważ zostały wycofane z produkcji.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tej pozycji lub możliwość dopuszczenia równoważnego toneru.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza toner równoważny, przy czym produkt równoważny musi spełniać wymagania opisane w pkt. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków