Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozpoznania na zrt. biurowe dla PZAZ Łęczna

2008-12-29 08:52:05

PZAZ.II.3411-12/08 Łęczna, dn. 29.12.2008r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na zakup i dostawę art. biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 3 oferty.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3:

Polbiuro S.C. A. Górecki, J.Wrońska, I. Dudek, ul. Wołodyjowskiego 6/80, 20-627 Lublin
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 3 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 4 699,48 zł w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Zostały złożone następujące oferty:
Oferta Nr 1:
Agencja Handlowo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 5 765,83 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 82 punktów.

Oferta Nr 2:
Firma Handlowa ”Kodi” Halina Nowaczyńska, Roman Nowaczyński, ul. Łęczyńska 58
20-309 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 4 969,80 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 95 punktów.

Oferta Nr 3:
Polbiuro S.C. A.Górecki, J.Wrońska, I.Dudek, ul. Wołodyjowskiego 6/80, 20-627 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 4 699,48 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych