Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH .

2018-10-17 12:14:11

NR SPRAWY: IPR.272.1.64.2018 ; .

IPR.272.1.64.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 03.10.2018r na kwotę 25350,00 co stanowi równowartość 5 879,35euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie średnich cen oferowanych aktualnie przez Wykonawców w podobnym zakresie.
Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 25 000,00 zł brutto.

3. W dniu 05.10.2018r. zwrócono się do 8 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Mikomax – Meble Biurowe, Wojciechowska 9, 20-704 Lublin
2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin
3. Meble S&K s.c. K.Sowińska, M.Sowiński, ul. Turystyczna 7b, 20-207 Lublin
4. Metalkas Sp. z o.o. ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz
5. PPH Smok Tadeusz Smoczyński, ul. Ofiar Majdanka 12 Krepiec, 21-007 Mełgiew
6. Meble Milejów - Andrzej Barbachowski, Milejów 170, 21-020 Milejów
7. Kerro Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin

Zapytanie skierowano faksem, mailem do Wykonawców (właściwe podkreślić), zamieszczono na stronie www.powiatleczynski.pl oraz na stronie Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
Kerro Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin, cena oferty 24 794,34 zł brutto, w tym
Zadanie 1 - kompleksowa usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej – cena oferty: 22 857,09 zł,
Zadanie 2 - zakup 15 szt. krzeseł uczniowskich z dostawą do Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9 – cena oferty 1 937,25

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie w zakresie obu części udzielone zostanie:
Kerro Katarzyna Józefacka ul. Czwartaków 16/1B, 20-045 Lublin, za cenę 24 794,34zł
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

7. Postępowanie prowadził: Agnieszka JóźwiakPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www