Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » INFORMACJA o wyniku ...

INFORMACJA o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

2018-10-11 08:14:58
GKN. 6840. .2018 Łęczna, dnia 8 października 2018 r.

INFORMACJA
o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości


Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.
1. Przetarg odbył się w dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, w godzinach od 1000 do 1345;
2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w miejscowości Jawidz gm. Spiczyn, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 0003 –Jawidz, jako działki nr: 1378/3 o pow. 0,1145 ha, 1378/4
o pow. 0,1238 ha, 1378/5 o pow. 0,1225 ha, 1378/7 o pow. 0,1214 ha, 1378/9 o pow. 0,1215 ha, 1378/11 o pow. 0,1236 ha, 1378/13 o pow. 0,1205 ha, 1378/15 o pow. 0,1197 ha, 1378/17 o pow. 0,1203 ha, 1378/19 o pow. 0,1195ha, 1378/21 o pow. 0,1189ha, 1378/23 o pow. 0,1183 ha, 1378/25 o pow. 0,1195 ha, 1378/27 o pow. 0,1175 ha, 1378/28 o pow. 0,1175 ha, 1378/29 o pow. 0,1298 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3.
3. Uczestniczący w przetargu: brak oferentów.
4. Cena wywoławcza działek:
1) 1378/3 - 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych), plus podatek VAT;
2) 1378/4 - 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), plus podatek VAT;
3) 1378/5 - 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT;
4) 1378/7 - 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT;
5) 1378/9 - 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT;
6) 1378/11- 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), plus podatek VAT;
7) 1378/13-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
8) 1378/15-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
9) 1378/17-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
10) 1378/19-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
11) 1378/21-38 000,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
12) 1378/23-37 500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT;
13) 1378/25-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
14) 1378/27-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT;
15) 1378/28-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych h), plus podatek VAT;
16) 1378/29-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT.
5. Wynik przetargu: negatywny.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Radko

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron