Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie rynku na usługi przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr.2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-10-09 11:17:50

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr.2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen kursów kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80500000-9- usługi szkoleniowe
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie kursów Zamawiający rozumie zapewnienie trenera/wykładowcy, materiałów szkoleniowych, skierowania uczestników na badania lekarskie , ustalenie
i przeprowadzenie egzaminów, wydania zaświadczeń, certyfikatów, zapewnienie przerwy kawowej, . Szkolenia odbywać się będą w salach szkoleniowych i terenach przyszkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i skierowane będą do uczniów planujących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć doświadczenia na kierunkach m. in.: grafik komputerowy, operator wózka widłowego, , AutoCad, prawo jazdy kat. B, szkolenia gastronomiczne, kelnerstwo, barmaństwo, carving, technik fryzjerskich, photoshop, pracownik zabezpieczenia technicznego, Exel Microsoft Office.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących kursów dla uczniów:
1) kursu na prawo jazdy kat. B dla 20 uczniów(bez egzaminu WODR) - kurs składający się z:
• 30 godzin zajęć teoretycznych (2 grupy/ 1 gr.10 osobowa)
• 30 godzin w tym 6 godzin plac zajęć praktycznych ( 2 grupy/ 1 gr. 10 osobowa)
2) kursu operator wózków widłowych z uprawnieniami UDT dla 10 uczniów (wraz
z egzaminem)- kurs składający się z:
• 15 godzin zajęć teoretycznych ( 1 gr.10 osobowa)
• 20 godzin zajęć praktycznych ( 1 gr. 10 osobowa)
3) kursu z zakresu zawodów gastronomicznych dla 9 dla uczniów- kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (3 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (3 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
4) kursu nowoczesne metody fryzjerskie dla 3 uczniów- kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (1 grupa/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
5) kursu barmańskiego dla 3 uczniów - kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (1 grupa/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
6) kursu Auto CAD- poziom podstawowy i zaawansowany dla 5 uczniów - kurs składający się z:
• 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu podstawowego
(1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
• 22 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu rozszerzonego
(1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
7) kurs z zakresu obsługi programu Photo Shop CS dla 5 uczniów - kurs składający się z:
• 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
8) kurs z zakresu obsługi programu MS Excel dla 10 uczniów ( certyfikat międzynarodowy Microsoft Office Specjalist)- kurs składający się z:
• 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 10 osobowa)
9) kurs z zakresu instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych - pracownik zabezpieczenia technicznego dla 3 uczniów- kurs składający się z:
• 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)

W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 15 października 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna