Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH

2018-10-05 13:37:09

NR SPRAWY: IPR.272.1.64.2018

IPR.272.1.64.2018 Łęczna, dnia 05.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00


zaprasza do złożenia oferty na WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały
Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2017 r. poz. 1277) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy (lub wykonawców) który podejmie się realizacji kompleksowej usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz dostawy krzeseł uczniowskich w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleksowa usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz dostawa krzeseł uczniowskich w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1 - kompleksowa usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej
Wymagania ogólne odnośnie zabudowy meblowej:
1) Kolorystyka elementów mebli – do ustalenia przed podpisaniem umowy, z palety barw oferowanej przez producenta,
2) Kontenerki i szafa metalowa na dokumenty muszą być zamykane na klucz,
3) Blaty zostaną wykonane z płyty laminowanej o grubości 36 mm + pcv,
4) Korpusy i fronty zostaną wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm + pcv,
5) Krawędzie zabezpieczone obrzeżem o gr. 1 mm. w kolorze płyty.
6) Plecy wykonane z HDF o grubości 3,2 mm. w kolorze białym.
7) listwy ochronne na ścianę wykonane z płyty laminowanej o wym. ok. 20 x 50 mm
8) Ogólne wymagania mają charakter orientacyjny, wykonawca winien dokonać własnych pomiarów i zaprojektować własne rozwiązania spełniające wymagania ogólne i szczegółowe Zamawiającego.

UWAGA!
Wykonawca celem dokonania pomiarów oraz ustalenia szczegółów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania mebli i oszacowania kosztów, przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po wcześniejszym umówieniu się, musi dokonać wizji lokalnej.
Wymagania szczegółowe odnośnie zabudowy meblowej:
Pokój nr 13:
1) biurko narożne w kształcie litery L z wysuwanymi półkami na klawiaturę, na dwa stanowiska pracy, z możliwością rozstawienia, z przelotką na kable, – 2 szt.
2) dostawka półokrągła na metalowej nodze do biurek – 1 szt.
3) nadstawka z 3 otwartymi półkami na biurko – 1 szt.
4) szafka jednodrzwiowa z 1 półką pod biurko – 2 szt.
5) kontener na kółkach z 3 szufladami i 1 otwarta półką i centralnym zamkiem – 2 szt.
6) obudowa istniejącej szafy metalowej dwudrzwiowej z uwzględnieniem nadstawki jeśli
szafa nie będzie sięgać do sufitu – 1 szt.
7) szafa aktowa dwudrzwiowa posiadająca półki tworzące 5 przestrzeni, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie mebla – 2 szt.
8) narożna szafa aktowo-odzieżowa dwudrzwiowa podzielona na 2 przedziały: aktowy- 3 półki przestawne z możliwością ustawienia w 3 pozycjach od środkowego położenia, ubraniowy drążek na wieszaki a w górnej części szafy wydzielona dodatkowa przestrzeń na segregatory – 1 szt.
9) słupek stojący półokrągły otwarty z 4 lub 5 półkami – 1 szt
10) listwy ochronne na ścianę – 2 szt.
11) fotel biurowy z zagłówkiem – 2 szt. o następującej charakterystyce:
־ wyprofilowane oparcie i siedzisko
- wysokiej jakości tkanina oddychająca
- chromowane podłokietniki
־ oparcie i siedzisko tapicerowane
־ Podstawa pięcioramienna o dużej wytrzymałości
־ regulacje : wysokości siedziska, wysokości oparcia, kąta nachylenia oparcia względem siedziska
- blokowanie fotela w pozycji pionowej
- wysokie oparcie

Pokój nr 102:
1) biurko narożne w kształcie litery L z wysuwanymi półkami na klawiaturę, na dwa stanowiska pracy, z możliwością rozstawienia, z przelotką na kable, – 2 szt.
2) dostawka półokrągła na metalowej nodze do biurek – 1 szt.
3) szafka jednodrzwiowa z 1 półką pod biurko– 2 szt.
4) kontener na kółkach z 3 szufladami i 1 otwarta półką i centralnym zamkiem – 2 szt
5) szafa aktowa dwudrzwiowa z nadstawką posiadająca półki tworzące 5 przestrzeni, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie mebla– 2 szt.
6) szafa aktowo-odzieżowa dwudrzwiowa podzielona na 2 przedziały: dolna część ubraniowa: drążek na wieszaki a w górnej części szafy wydzielona przestrzeń
na segregatory – 1 szt.
7) szafka (komoda) dwudrzwiowa (pod kserokopiarkę ) zamykana na zamek– 1 szt.
8) słupek stojący półokrągły otwarty z 1 lub 2 półkami – 1 szt.

9) stolik dla petenta – 1 szt.
10) listwy ochronne na ścianę – 2 szt.
11) fotel biurowy z zagłówkiem – 2 szt. o następującej charakterystyce:
־ wyprofilowane oparcie i siedzisko
- wysokiej jakości tkanina oddychająca
- chromowane podłokietniki
־ oparcie i siedzisko tapicerowane
־ Podstawa pięcioramienna o dużej wytrzymałości
־ regulacje : wysokości siedziska, wysokości oparcia, kąta nachylenia oparcia względem siedziska
- blokowanie fotela w pozycji pionowej
- wysokie oparcie
Wszystkie wskazane meble powinny być wykonane z materiałów b. dobrej jakości (płyta, zawiasy, prowadnice, zamki, pozostałe podzespoły itp.) dostosowane do stylistyki wizualnej pomieszczeń biurowych, w których będą montowane oraz z zastosowaniem nowych, ciekawych trendów w zakresie stylu(design). Kolor płyty, uchwyty do mebli powinny być użyte w podobnej interesującej stylistyce (uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym). Półki w szafach powinny mieć możliwość regulowania położenia na różnej wysokości.
2. Wykonawca w ramach ww. zamówienia jest zobligowany do szczegółowego zaprojektowania i rozplanowania, rozstawienia mebli. Rozstawienie i zaprojektowanie mebli powinno zostać wykonane w taki sposób aby zapewniało dostęp do gniazdek elektrycznych i innych wtyków oraz dostęp do kratek wentylacyjnych, a także powinno pozwalać na ergonomiczną prace w pomieszczeniu.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w części obejmującej usługę wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu planowanego rozmieszczenia i układu mebli. Projekt należy wykonać w formie wizualizacji wykonanej na podstawie pomiarów dokonanych u Zamawiającego podczas wizji lokalnej. Wykonawca może przystąpić do realizacji wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej dopiero po akceptacji przez Zamawiającego układu mebli przedstawionego w projekcie.
4. Warunki Gwarancji: Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i ich montaż.
5. Wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami
i przepisami prawa oraz według wytycznych Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.

7. Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.

Zadanie 2 - zakup 15 szt. krzeseł uczniowskich z dostawą do Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Bogdanowicza 9:

Wymagania szczegółowe dotyczące dostawy:

1. Krzesła uczniowskie ilość – 15 szt. rozmiar wg PN - 5,6
Stelaż metalowy, malowany farbą proszkową w kolorze Alu (jasny szary). Siedzisko
i oparcie ze sklejki liściastej pokrytej lakierem bezbarwnym, końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa w kolorze jasny buk.

2. Krzesła uczniowskie muszą spełniać wszystkie normy dotyczące wymagań dot. mebli szkolnych oraz posiadać Certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9 na własny koszt i ryzyko.

4. Dostarczone meble stanowiące przedmiot zamówienia, będą fabrycznie nowe oraz kompletne, najwyższe gatunkowo, pochodzić będą z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie może pochodzić z żadnych pokazów, nie będzie także obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:
39130000-2– meble biurowe
79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
39131000-9 – regały biurowe
39113000-7 – różne siedziska i krzesła
36112200-1 – meble metalowe

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania:
1) W zakresie zadania 1 - 40 dni od daty podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy październik 2018 roku.
2) W zakresie zadania 2 – do 31.10.2018r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał::
w zakresie zadania 1 - minimum 1 usługę wykonania i dostawy mebli biurowych, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto.
w zakresie zadania 2 – Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
b) osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c) potencjału technicznego:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.

2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału z postepowania
1. Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Z udziału w postepowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1. Formularz ofertowy (wg. wzoru załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3. oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
4. wykaz zrealizowanych usług według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.


VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy IPR.272.1.64.2018
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po uprzednim umówieniu się, konieczna jest wizja lokalna.
3. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2018 r do godziny 11:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Wykonawca, który złożył ofertę drogą elektroniczną a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu ofertę w formie oryginału.
2. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
3. Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować
w następujący sposób:

„OFERTA NA WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH
ZADANIE NR ……………………………….. Nr sprawy: IPR.272.1.64.2018”

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, zawierającą wszystkie koszty związane
z realizacją prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym (w tym koszty materiałów, utylizacji i transportu odpadów),podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia,
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
5. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
6. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

3. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
5. Kryterium „Cena” (C)- 100% będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w danym zadaniu, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena min.
Cena = ---------------------- x100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

6. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie w zakresie danego zadania i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
9. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
7. Wykonawca jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy do przedstawienia Zamawiającemu projektu planowanego rozmieszczenia i układu mebli. Projekt należy wykonać w formie wizualizacji wykonanej na podstawie pomiarów dokonanych
u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

XV. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA MIEDZY STRONAMI

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.
Zamawiający zastrzega, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca
i mogą ulec opóźnieniom.

XVI. WYNIK POSTĘPOWANIA

O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową, zamieści notatkę
z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

XVII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.

XVIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@cbi24.pl.
3. dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.64.2018 pn.: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ DOSTAWĘ KRZESEŁ UCZNIOWSKICH prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
4. odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy

Lista załączników:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych
Załącznik Nr 3 – Umowa- projekt
Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych usług
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych