Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » INFORMACJA O ODMOWIE ...

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ I PONOWNYM WYBORZE OFERTY-CZĘŚĆ 3-MEBLE KUCHENNE

2018-09-24 12:55:36

IPR.272.4.27.2018

Łęczna, dnia 24.09.2018 r.

Wszyscy wykonawcy


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”. Nr sprawy IPR.272.4.27.2018

INFORMACJA O ODMOWIE PODPISANIA UMOWY
PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ I PONOWNYM WYBORZE OFERTY-CZĘŚĆ 3-MEBLE KUCHENNE


zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.). Zamawiający informuje, że na podstawie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego dniu 20 września 2018 r. w drodze przeprowadzonego postepowania firma SWISSPOL Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław tj., Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza w części 3 zamówienia - meble kuchenne, odstąpił od podpisania umowy w zakresie realizacji zadania w części 3 zamówienia z powodu błędnej wyceny.
Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy została wyrażona w piśmie Wykonawcy
z dnia 21 września 2018 r.

Działając zgodnie z art. 94 ust 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kolejną najkorzystniejszą ofertą w części 3- meble kuchenne zamówienia jest:
OFERTA nr 5- złożona przez Hurtownia Robin Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza, oferta na kwotę brutto 26 952,13 zł., ofercie przyznano 89,72 punkty.

Niniejsza informację zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl. Zakładka zamówienia publiczne, zakładka wyniki przetargów.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych