Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » OGŁOSZENIE O WYBORZE ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

2018-09-20 14:21:49

IPR.272.4.27.2018
IPR.272.4.27.2018 Łęczna, dnia 20.09.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach. Nr sprawy IPR.272.4.27.2018

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie:
części 1 zamówienia – duże AGD wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: UNIGASTRO, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław
części 2 zamówienia – małe AGD wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”, ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów
części 3 zamówienia – meble kuchenne wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: SWISSPOL Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław
część 4 zamówienia – kasa kelnerska, terminal z oprogramowaniem sieciowym wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: SWISSPOL Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław
część 5 zamówienia- zestaw sprzętu gastronomicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”, ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu w części 1 zamówienia – duże AGD, złożono 5 ofert, w części 2 zamówienia – małe AGD złożono 6 ofert, w części 3 zamówienia – meble kuchenne złożono 7 ofert, w części 4 zamówienia – kasa kelnerska, terminal z oprogramowaniem sieciowym złożono 2 oferty,
części 5 zamówienia – zestaw sprzętu gastronomicznego złożono 6 ofert.
3. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium Łączna ilość punktów
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5
cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji
dostawy
1. GASTROTEKA Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/1, 84-200 Wejherowo - - - - - - - - 43,04 40,00 Część 1-
Część 2-
Część 3-
Część 4 -
Część 5- 83,04
2. GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin 41,66 40,00 13,09 40,00 29,29 40,00 27,06 40,00 21,88 40,00 Część 1- 81,66
Część 2- 53,09
Część 3- 69,29
Część 4 -67,06
Część 5- 61,88
3. Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”, ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów - - 60,00 40,00 - - - - 60,00 40,00 Część 1-
Część 2- 100,00
Część 3-
Część 4 -
Część 5- 100,00
4. Goga- Grażyna Staszewska, 03-290 Warszawa, ul. Podłużna 28 27,48 40,00 9,25 40,00 25,38 40,00 - - 24,16 40,00 Część 1- 67,48
Część 2- 49,25
Część 3- 65,38
Część 4 -
Część 5- 64,16
5. Hurtownia Robin Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza - - - - 49,72 40,00 - - - - Część 1-
Część 2-
Część 3- 89,72
Część 4 -
Część 5-
6. Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” Sylwia Nowak, ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów 60,00 30,00 57,50 40,00 41,77 30,00 - - - - Część 1- 90,00
Część 2- 97,50
Część 3- 71,77
Część 4 –
Część 5-
7. UNIGASTRO, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław 56,69 40,00 24,33 40,00 43,72 40,00 - - 49,16 40,00 Część 1- 96,69
Część 2- 64,33
Część 3- 83,72
Część 4 –
Część 5- 89,16
8. SWISSPOL Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław 44,64 40,00 35,36 40,00 60,00 40,00 60,00 40,00 42,23 40,00 Część 1- 84,64
Część 2- 75,36
Część 3- 100,00
Część 4 –100,00
Część 5- 82,23
9. METAL PRODUKT Majewski marcin, ul. Tektoniczna 2/100, 25-640 Kielce - - - - 35,18 30,00 - - - - Część 1-
Część 2-
Część 3- 65,18
Część 4 –
Część 5-

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1,2,3,4 i 5 –nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1,2,3,4 i 5 nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział 22 "Środki ochrony prawnej".
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www