Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej i zakup wyposażenia Sali terapeutycznej na potrzeby spotkań indywidualnych dla rodzin PCPR w Łęcznej ”

2018-09-19 14:35:09

IPR.272.1.58.2018


IPR. 272.1.58.2018 Łęczna, dnia 19.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej i zakup wyposażenia Sali terapeutycznej na potrzeby spotkań indywidualnych dla rodzin PCPR w Łęcznej ” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro., www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


III. TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Kod CPV 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
39161000-8 – meble,
2. Cel zamówienia:
Zakup mebli i wyposażenia służących doposażeniu sal doświadczania świata dostosowane do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, oraz wyposażenie sal PCPR dostosowanych do spotkań dla rodziców z dziećmi.
3. Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe, nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych
i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany mebel nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
4. Wszystkie dostarczone meble i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
5. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
6. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę
i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
• są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
• nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
• dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych
wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na dwa zadania.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy mają jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.


ZADANIE 1 WYPOSAŻENIE SALI TERAPEUTYCZNEJ W PCPR
L.P. OPIS PRODUKTU SPECYFIKACJA
1. Stolik okrągły dla dzieci 1szt., wykonany z trwałego, łatwego do utrzymania w czystości materiału nietoksycznego, z czerwonym obrzeżem, śr. 90cm, wys. 59cm, rozm. 3 + nogi do stołu

2. Sofa 2 os. + 3os. 2szt. kanapa duża szara 101645, wym. 84,5 x 62 x 63cm, wys. siedziska 31cm (2+3), wykonane z materiałów nie toksycznych, piankowe, pokryte tkaniną PCV

3. Krzesełka dla dzieci 6szt., wys. siedziska 35cm, rozm. 3, z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej, na stelażu z rury okrągłej w kolorze czerwonym

4. Biurko
1szt., biurko Flexi wyposażone w szafkę i szufladę – obie zamykane na zamek. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm.w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplet, wym. 125,5 x 70 x 76cm, nr 092737

5. Fotel biurowy
Fotel obrotowy, wykonany z włókna syntetycznego, śr. 63cm, wys. siedziska 42,5 – 55,5 cm, kolor szary lub czarny

6. Dywan edukacyjny
1szt. dywan figury geometryczne - emocje, z szarym elementem lub mix. kolorów, wym. 2 x 2m

7. Regały z półkami niskie
4szt., regał niski, z dwoma przegrodami i półką, z płyty laminowanej - brzoza, wym. 83 x 35 x 83cm

8. Chusta animacyjna
1szt. chusta, śr. 3,5m, 8 uchwytów, maks. obciąż. 10kg

9. Pufy kwiatek – komplet (pufo stolik)
1kompl., kolorowy zestaw kształtek do zabawy i wypoczynku, składany w dowolny sposób, elementy obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, składający się z: duże koło o śr. 100 cm i wys. 20 cm, 5 półkoli o wym. 60 x 30 x 20 cm.
10. Dekoracje ścienne – naklejki na ścianę

4 zestawy naklejek na ścianę border kwiaty, wym. 40-45 x 15-20cm
11. Materac rehabilitacyjny 4szt., materac 3-częściowy kształtki rehabilitacyjne, obszyte tkaniną PCV, niezawierające ftalanów, łatwe do utrzymania w czystości, wym. 180x60x5cm, kolor niebieski

12. Worek emocji
1worekn emocji, worek bokserski dla dzieci pomocny w rozładowywaniu emocji, wypełniony do ok. 15- 20 kg, o wym.: 60-80cm x 20-30 cm, wykonany z materiałów nietoksycznych, rękawice bokserskie rozm. uniwersalny


Materiały edukacyjno-terapeutyczno-animacyjno-rekreacyjne

13. Piłki, piłeczki – różne rodzaje 6szt. piłki z PCV, w tym: 1szt. piłka masujące wypustki na połowie pow. piłki, śr. 75cm, kolor niebieski, 2szt. piłeczka jeżyk 5cm, 3szt. piłka do rytmiki, śr. 17cm, 280g, 2xczerwona, 1x żółta

14. Piłka do skakania 2szt. - piłka do skakania o śr. 55-60cm z rączką, wykonana z niepękającego tworzywa, z możliwością napompowania do 50 – 60cm, w zależności od wzrostu dziecka, max. masa użytkownika - 60kg.

15. Poducha sensoryczna 6szt. poducha sensoryczna - dysk sensoryczny z wypustkami, śr. 33cm, obciążenie nie mniej niż 200kg masy ciała użytkownika

16. Pufa typu sako XXL
6 szt. gruszki rehabilitacyjne, siedziska ( XXL), kolory: 1szt. zielona, 1szt. pomarańczowa, 1szt. czerwona, 1szt. żółta, 2szt. szara , wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej, pokryte tkaniną PCV bez ftalanów, waga: 1,8 kg, śr. 40 cm, wys. 60 cm

17. Wigwam
3szt.wigwam- tipi, śr. 165cm, wys. 140cm – 160cm, uniwersalne dla chłopca i dziewczynki, wykonany z materiału – bawełny z kolorowymi

18. Karimata dla dziecka
10szt. maty gimnastyczne-kształtki rehabilitacyjne-lekka mata doćwiczeń oraz zabawy, 3-częściowa, wym. 155x62x2cm

19. Sztaluga dla dziecka (zestaw)

6szt. zestaw malarski dla dzieci- sztaluga trójnożna bukowa 165cm, rysownica 40x60cm, podobrazie malarskie 24x30cm, farby akrylowe lub olejne 12szt., blok rysunkowy, paletka malarska, pędzle na drewnianych trzonkach dobrej jakości 9szt., klipsy 2szt.
20. Toaletka – lustro dla dzieci
1szt., wykonana z materiałów nie toksycznych, bez matali ciężkich, z płyty laminowanej – brzoza, z bezpiecznym lusterkiem, wym. 65 – 68 x 96cm

21. Strój dla dziecka – różne rodzaje i rozmiary
8szt. – stroje różnych profesji, składające się z elementu na głowę i/lub kombinezonu i/lub oddzielnych części, np. spodnie i bluza, np. strój pielęgniarki, fryzjera, lekarza, budowniczego, kierowcy, policjanta, strażaka, weterynarza, w rozm.: 115-130cm, 134-140cm.
22. Klocki
1 kompl.- kreatywne, ruchome klocki koła zębate, 120 elementów, wykonane z materiałów nie toksycznych, plastik.
23. Wyprawka kreatywna
6 zestawów – zestaw zawiera różnorodne produkty do urozmaicenia prac plastycznych składający się z: kółka do origami-zestaw mix, 2800 szt.,1 kpl., duży mix kwadratów do origami, 2100 szt., 1kpl., pompony, 100 szt.,1 kpl., kolorowe druciki, 100 szt. 1 kpl., oczka mix, 1 kpl., piankowe kształty 1000 szt., 1 kpl., przedszkolny blok rysunkowy A1, 30 ark.,1 kpl., tektura falista kolorowa A4, 10 ark.,1 kpl., jednokolorowy papier przestrzenny, 3 ark.,1 kpl., tektura strecz kolory, 5 ark.,
1 kpl., cekiny małe jesień-zima, 1 kpl., cekiny małe wiosna-lato,1 kpl., kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt.,2 kpl.,brokatowe pudełeczko, 1 szt. , klej introligatorski,1 szt.

24. Tablica korkowa
1szt. tablica korkowa 60x120cm w drewnianej ramie, wykonana z materiałów nie toksycznych do wielokrotnego użytku, do mocowania na ścianie.

25. Gry świetlicowe
10szt. gry edycja polska, w tym: Lotto – co nie pasuje? gra składająca się z 8 dwustronnych plansz o wym. 21 x 30 cm, 32 karty z obrazkami o wym. 8,5 x 8,5 cm, dla 1-2 graczy, od 3r.ż; Logiczna układanka ZOO- gra składająca się z 6 plansz o wym. 30 x 21 cm, 54 kartoniki o wym. 5 x 5 cm, dla 1-6 graczy, od 3r.ż; Bystre oczko – zestaw edukacyjny, gra składajaca się z 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek,4 duże dwustronne plansze, instrukcja z propozycjami 7 gier, dla 2-20 graczy,od 3 lat; Ciuciubabka – gra składająca się z 44 elem. o wym. od 4,5 cm do 9 x 3,5 cm, 3 maski, worek, instrukcja, dla 2-4 graczy, od 5 lat; Grymasy – gra składająca się z 72 karty, dla 4 graczy, od 6 lat. Grzybobranie – gra składająca się z dwustronnej planszy o wy. 42 x 31cm, 25 grzybków, 18 żetonów ze zwierzątkami, kostka do gry, 4 pionki, 4 koszyczki, dla 2-4 graczy; Jakie to falagi? – gra składająca się z planszy, 193szt. kart flag, 27szt. kart zadań, 4 pionki, kostka do gry, 150szt.żetonów, klepsydra, notes, instrukcja; Balansujące krety – gra skaładająca się z 9 elementów, w tym figurki kretów, dla dzieci powyżej 3 r.ż. Miesiące i pory roku – gra zawiera: planszę o wym. 33,5 x 26,2 cm, 4 pionki, kostka do gry, 4 puzzle o wym. 15 x 11,3 cm po 6 elem., tabliczki z nazwami miesięcy, tabliczki z nazwami dni, 8 żetonów , instrukcja, od 5 lat. Dobble Kids – gra składająca się z: 30 kart o śr. 8,5 cm, instrukcji, czas gry ok. 10 min., dla 2-5 osób, od 4 lat.

26. Basen z kulkami
1 zestaw, suchy basen wypełniony piłeczkami 1500szt.kolor biały i czarny, pokryty tkaniną PCV, dno gr. 5cm, śr. zewnętrzna 148cm, śr. wewnętrzna 118cm, wys. 40cm. ,zestaw wykonany z materiałów nie toksycznych.
27. Tablica radzenia sobie z emocjami
1szt., plansza w rozm. 68 x 48cm, przedstawiająca emocje: złość, smutek i sposoby na bezpieczne rozładowywanie tych emocji.
28. Tablica dobre wychowanie, dobre nawyki
1szt., plansza o formacie 61cmx 86cm, dwustronnie zalaminowane.ZADANIE 2 WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W ORW

L.P. OPIS PRODUKTU SPECYFIKACJA
Wyposażenie edukacyjne
1. Zestaw dla małego budowniczego
Kształt krzesła
38 drewnianych i plastikowych elementów
• wym. 55 x 28 x 81 cm
2. Kącik Zosi - Zestaw do zabawy tematycznej w dom. Składający się z 2 części, jednej, która tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i drugiej, wysuwanej, w której znajduje się pralka oraz kuchenka do pieczenia rozmaitych potraw. Kącik zabezpieczony przed skaleczeniem zaokrąglonymi krawędziami. Jest przestrzenny i wielofunkcyjny. Dzieci uczą się zabawy w grupie z podziałem na role. Bez wyposażenia wym. 96 (po wysunięciu modułu) x 74,5 x 59 (94 z aplikacją) cm
• wym. modułu 70,5 x 35 x 58 cm
3. Drewniany kącik kuchenny lodówka Wym. 35,7x29,4x74
4. Dwustronny zestaw tablic 2 w 1 i uchwytem na rolki papieru - czarna tablica na kredę po jednej stronie oraz biała tablicę do flamastrów po drugiej stronie
Produkt wykonany z drewna
• wym. 65 x 66 x 119 cm
5. Piaskownica wodny stół- zestaw do zabawy piaskiem lub wodą Wymiary: 120 cmx120 cm
6. Zestaw różnokolorowych papierów ozdobnych 100 szt. wym. 50 x 70 cm ( 220 g/m2)
50 szt. wym. 50 x 70 cm ( 220 g/m2)
100 szt. format: A3 ( 200 g/m2) brystol mix
20 szt. format: A2 ( 200 g/m2) brystol mix
300 szt. format: A4 ( 220 g/m2)
200 szt. format: A4 115 g/m2) papier wycinankowy nabłyszczany
3 kpl. bibuła B3
7. Duży zestaw aut różnej wielkości, różne kolory 5 pracujących aut, traktor gigant z przyczepą , autka.
Razem 42 szt.
8. Sensoryczne łuki ścienne 4 szt.
Meble
9. Stół prostokątny z bukowym ob. Z nogami okrągłymi z regulacją na 4 wysokości 5 szt.
10. Stół kwadratowy z bukowym ob. Z nogami okrągłymi z regulacją na 4 wysokości 1 szt.
11. Krzesełka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem.

Krzesełko kolor zielony rozmiar 3
Krzesełko kolor szary rozmiar 3

Krzesełko kolor zielony rozmiar 4
Krzesełko kolor szary rozmiar 4

Krzesełko kolor zielony rozmiar 5
Krzesełko kolor szary rozmiar 5
Siedzisko z tworzywa sztucznego, stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 32 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność.

2 szt.
2 szt.

2 szt.
2 szt.

2 szt.
2 szt.
12. Szafy wysokie na nóżkach - wyposażone w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów.

Szafa wysoka z drzwiczkami biała
Szafa wysoka max – szara
Szafa wysoka max - biała
Wymiary:94x45x189 1 szt.
Wymiary: 94x45x189 1 szt.
Wymiary: 94x45x189 1 szt.13. Szafka z regulowaną wysokością półek na nóżkach Wymiary 94x45x90 2 szt.
14. Szafa wysoka na nóżkach z drzwiczkami oraz 8 szuflad – szara

Szafa wysoka z drzwiczkami oraz 8 szuflad – biała


Wymiary: 94x45x189 1szt

Wymiary: 94x45x189 1szt.
15. Szafka na pojemniki na nóżkach, z pólkami

Pojemnik do szafek na pojemniki . wym. 94 x 45 x 90 cm 2 szt.

poj. 5 l, wym. 36 x 25 x 9 cm 24 szt.
16. Regał wysoki na nóżkach , z możliwością regulacji półek
Wym. 48,1x45x189
17. Szafka na nóżkach w odcieniu brzozy z 4 szufladami biała

Szafka na nóżkach w odcieniu brzozy z 4 szufladami szara Wym. 50x45x90 1szt.


Wym. 50x45x90 1 szt.

18. Szafka wisząca w odcieniu brzozy

Drzwiczki do szafki wiszącej szare

Drzwiczki do szafki wiszącej białe Wym. 94,2x35x40 7 szt.

1 para Wymiary:44,9x35,5 1 szt.

1 para Wymiary:44,9x35,5 2 szt.
19. Dywan różnokolorowy z imitacją baniek mydlanych, z przewagą kolorów szmaragdowych 2x3
konstrukcja przędzy tworzącej okrywę runową (heat-set fryz) zabezpiecza dywan przed wbijaniem się w niego różnego rodzaju drobin i okruchów, dlatego też, wystarczy regularne odkurzanie dywanu. Miękkie runo skutecznie amortyzuje w przypadku upadku lub upuszczenia kruchego przedmiotu na ziemię. Dywan posiada wysoką odporność na zaplamienia. Dywan szybko schnie po czyszczeniu, ponieważ użyty surowiec nie wchłania płynów. Dywan jest moloodporny, a także posiada atest higieniczny.
20. Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz o łącznej mocy wyjściowej 20 W. System fonii: Stereo. Złącza: 1x wejście mini Jack, 1x wyjście mini Jack, 1x USB. Odtwarzane płyty: CD , CD-R , CD-RW , MP3. Radio cyfrowe obsługujące zakresy AM oraz FM. Zegar. Timer. Pilot.
21. Suchy basen Żabka

Materac do basenu lekki

Schody zjeżdżalnia do basenu Kwadrat o wymiarach 145x145

100x100

Dostosowane wymiarem do suchych basenów.
• wym. 210 x 87,5 x 60 cm
22. Zestaw duo szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu brzozy

Szafka na nóżkach duo na pojemniki, 1 szt.

Pojemnik do szafek , 12 szt.


wym. 56,6 x 45 x 90 cm

Pojemnik do szafki 12 szt. poj. 5 l wym. 36 x 25 x 9 cm
Szafka na nóżkach z szufladami - szara Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF.

wym. 50 x 45 x 90 cm
33. Pojemnik transparentny 2 l 5 szt.
9 l. 2 szt
1 szt.
12 l. 2 szt.
30 l. 2 szt.
4 szt.
4 szt.
4szt.

4 szt.

8 szt.
4 szt.
34. Pojemnik transparentny
35. Pojenik unibox
36. Pojemnik transparentny z kolorową pokrywką
37. Pojemnik transparentny z kolorową pokrywką
38. Pojemnik płytki limonka
39. Pojemnik głęboki limonka
40. Pojemnik duży
41. Pojemnik bardzo duży JUMBO

POKRYWA DO POJEMNIKÓW
42. Koszyk ratanowy 29x22x12
43. Innowacyjna nasadka daje poczucie prawdziwego chwytu pęsetowego. Palce włożone do trzech kapturków prawidłowo chwytają przyrząd do pisania. Rozmiar średni odpowiedni dla wieku 6-11 lat.
44. Duża komfortowa nasadka zaprojektowana przez terapeutę. Palce są okryte nasadką od góry, tkwią tam niemalże unieruchomione, co sprawia, że nieprawidłowy uchwyt jest wykluczony. Dla dzieci prawo- i leworecznych.
45. Gumowa piłeczka swój nietypowy kształt i właściwości zawdzięcza sześciu bąblom. Podczas zabawy piłeczka odbija się w sposób gwałtowny i nieprzewidziany. Aby ją schwytać potrzeba dużej koncentracji, refleksu i zwinności. Doskonałe ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. waga 70 g, średnica 7 cm.

46. Piłeczka wykonana z pianki poliuretanowej o specjalnej "oddychającej" strukturze. Można ścisnać ją w dłoni mocno, zmieniając jej kształt - a ona i tak powróci do pierwotnego wyglądu w kilka sekund. Przydatna do ćwiczeń mięśni dłoni, a także do zabaw w rzucanie i łapanie. Od 3 lat.
• Średnica 7 cm,
• waga 27 g,
1 sztuka.
47. Piłeczki posiadają kolczaste wypustki o zaokrąglonych końcówkach. Piłeczki dobrze się odbijają. Zachęcają do łapania i rzucania, mogą być stosowane w gimnastyce korekcyjnej, terapii i masażu relaksującym. Od 6 m-cy.

Zawartość:
4 piłeczki w 4 kolorach o śr. 10 cm,
48. Piłka doskonale nadaje się do różnego rodzaju ćwiczeń odruchów. Dziecko leży na brzuchu i popycha piłkę rękoma lub leży na plecach, a terapeuta huśta w jego stronę piłkę, którą dziecko odbija. • śr. 30 cm • dł. liny 160 cm • regulacja wys. • krętlik sprzedawany osobno • max. obciążenie 50 kg
• od 3 lat
49. Każda piłka jest inna, szeleści lub dzwoni, ma inną fakturę materiału. Łączy je kontrastowa kolorystyka w czerni i bieli, która doskonale pobudza percepcję wzrokową. Do zastosowania w różnych zabawach polisensorycznych.

Wiek: 0+

Zawartość:
• 2 piłki o śr. 18 cm,
• 2 piłki o śr. 15 cm,
• miękkie, z materiału,
można prać w temp. 30 st. C.
50. Dzieci w każdym wieku będą uwielbiać nową formę piłki - piłki - która świeci, gdy tylko odbije się od podłoża. Można używać je w zabawach ruchowych lub w terapii sensorycznej. Idealnie sprawdzają się w zabawach w rzucanie i łapanie, bo oprócz świetlistych efektów, ich powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność do rąk. W piłeczce ukryty jest włącznik lampy LED, który aktywowany jest w czasie odbijania piłki i sprawia, że lampa migocze przez 15 sekund.

Każda piłka posiada inną fakturę powierzchni w postaci różnych wypustek.

Wiek: od 3 lat
Zawartość:
• 4 piłeczki świecące,
• 4 kolory (różowy, niebieski, żółty, biały),
• śr. 10 cm,
lampa LED starcza na ok. 1200 cykli.
51. Zestaw piłeczek typu Thera Bolly znakomicie nadaje się do gier, zabaw i rehabilitacji. Poprzez zabawę dziecko trenuje zręczność i motorykę dłoni, kreatywność i wyobraźnię, koordynację ruchową, rozwija zdolności manualne, umiejętność liczenia i rozpoznawania kolorów. Piłeczki można w dowolny sposób łączyć ze sobą, co umożliwia tworzenie kreatywnych konstrukcji. Wystarczy lekko ścisnąć piłeczkę, aby „przykleić” przyssawkę do: gładkiej powierzchni, części ciała lub drugiej piłeczki. Zestaw zawiera 28 sztuk piłeczek z przyssawkami; w różnych kolorach w zabawnym opakowaniu w kształcie słonia.
52. Bardzo przydatna piłka fasolka podczas prowadzenia terapii integracji sensorycznej. • śr. 50 cm • dł. 90 cm • 1 szt.
53. Zestaw sensorycznych kół w dwóch rozmiarach i o różnych strukturach. Wykonane z miękkiego silikonu, łatwo utrzymać je w czystości. Służą do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu stóp i rąk itp. W komplecie woreczek na małe koła. • 10 szt. • śr. 8 i 25 cm
54 Stół z regulowaną wysokością - dodatkowy profil pod blatem wzmacnia konstrukcję stołu. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Dodatkowe opcje dostępne za dopłatą to zaokrąglone narożniki oraz druciane koszyki lub metalowe półki. Bezpieczny stół 1-os. T z regulacją wysokości 5-6 - srebrny – buk 1 szt.
55 Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat jest chroniony przed zarysowaniem stopkami umieszczonymi pod stelażem siedziska. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim
• wysokość regulowana w rozmiarach 4-6
• stelaż w 5 kolorach (czerwony, niebieski, żółty, zielony i srebrny)
• szer. siedziska 38,7 cm. krzesło z regulacją wysokości 5-6 - aluminium – buk 1 szt.
56
- wieszak do przechowywania piłek w rozmiarach 55-75 cm
- możliwość łączenia wielu wieszaków dzięki konstrukcji modułowej
- praktyczny i wygodny wieszak mocowany do ściany 200 x 55 cm — szary
Waga: 7,60 kg
57 Wygodny w użyciu montowany do ściany wieszak na maty, który pozwala zaoszczędzić miejsce w klubie.
Wieszak umożliwia przechowywanie do 20 mat.

Wymiary:
szerokość - 50 cm
głębokość - 35 cm

Gwarancja - 12 miesięcy
58. Wykonany z bawełny organicznej, posiada bezpieczny system obrotowy, co czyni go idealnym miejscem wypoczynku dla dzieci. Drążek wykonany z bambusa. Wymaga dokupienia zestawu do mocowania (303004). • wym. 70 x 110 cm • maksymalne obciążenie 80 kg
• od 3 lat
59. Niezbędne akcesoria do zamocowania hamaka. Do wyboru zestawy pozwalające zawiesić hamak między drzewami lub przymocować do ściany, belki albo do sufitu w pozycji "fotelika". Max do 100 kg
60. Sztywny materac pokryty trwałą tkaniną PCV do umieszczenia w hamaku.
• wym. 50 x 60 x 6 cm

• wym. 50 x 60 x 6 cm
61. Olejki eteryczne relaksują, przywracają równowagę, ułatwiają oddychanie. Działają także stymulująco na organizm, przez co zapobiegają przemęczeniu, poprawiają koncentrację uwagi i wspomagają pamięć.
• 6 szt.
• poj. 6-7 ml
• cytryna, pomarańcza, świerk, mięta, lawenda, eukaliptus
62. Walce z wypustkami, pokryte twardą pianką, która pokrywa rurkę z tworzywa sztucznego. Idealne do masażu i ćwiczeń rehabilitacyjnych. Można wykorzystać je do codziennych ćwiczeń lub rehabilitacji. Masowanie skutecznie rozluźnia mięśnie oraz poprawia przepływ krwi.
• jednoczęściowy • wym. 15 x 46 cm
63. Lekka mata do ćwiczeń oraz zabawy. Złożona z 3 części.
• wym. po rozłożeniu 155 x 62 x 2 cm
64. Klęcznik (nazywany także klekosiadem) jest specjalnie skonstruowanym ergonomicznym krzesłem przeznaczonym dla dzieci i dorosłych umożliwiającym utrzymanie kręgosłupa w pozycji odciążeniowej co nie wywołuje bólów kręgosłupa na skutek długotrwałego siedzenia.
65 x 46 x 47-61 cm
120 kg
65. Gra zręcznościowa, która polega na wstrzeleniu żabki do miseczki. Wygrywa ten gracz, który pierwszy umieści w miseczce wszystkie swoje żabki. • 16 szt. • 4 kolory • wym. 5,5 x 5,5 cm • wiaderko o wym. 14 x 10,5 cm
• od 3 lat
66. Doskonały zestaw przyrządów do ćwiczenia małej motoryki u każdego dziecka. Radosne kolory i zabawne kształty przyciągną każde dziecko, by spróbować, a potem by ćwiczyć i ćwiczyć bez końca.

Wiek: od 3 lat
Zawartość:
• zakręcona pipeta (dł. 15 cm),
• szczypce ze zbiorniczkiem (dł. 15 cm),
• szczypce "aligator" (dł. 10 cm),
• szczypce naciskowe (dł. 12 cm),
mocne tworzywo.
67. Ja chcę zrobić to sam! Niewiele jest umiejętności, których opanowanie sprawia dziecku ogromną satysfakcję. Wiązanie butów wydaje się dla maluchów niczym czarodziejska sztuczka zastrzeżona dla wybrańców. Ten but jest jednym z najlepszych pomocników w drodze dziecka do samodzielności.

Wiek: od 3 lat

Zawartość:
• duży, solidny but z drewna,
• wym. 21 x 10 cm, wys. 13 cm,
sznurówka.
68. Przewlekanki - Ważna czynność, jaką dziecko wykonuje podczas przewlekania rozwija równocześnie zdolność koncentracji i wytrwałość w wykonaniu zadania. Do dyspozycji dziecka 7 drewnianych elementów w różnych kolorach.

Zawartość:
• drewniane płytki (prostokąt 10 x 13 cm),
• 7 sznurków dł. 130 cm,
drewniane pudełko.
69. Serduszka brokatowe -ważna czynność, jaką dziecko wykonuje podczas przewlekania rozwija równocześnie zdolność koncentracji i wytrwałość w wykonaniu zadania 125g (ok. 300 sztuk) - kolory transparentne z wtopionym brokatem - z tworzywa - wym. 1 cm
70. Mądra kula - Zabawka posiada dziesięć otworów o różnym kształcie, do których należy dopasowywać odpowiednie klocki. Kulę można także rozłożyć na dwie części, wysypać klocki i następnie złożyć ponownie. Wspaniała zabawka ucząca kojarzenia i logicznego myślenia, a także rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową dziecka. • śr. 17 cm • wym. klocków 4 x 4 x 3 cm
• od 18 miesięcy
71. Rękwica grafomotoryczna - wyglądająca na pacynkę w kształcie słonia rękawiczka zachęca do pisania. Ręka dziecka znajdzie tylko dwa otwory - na kciuk i palec wskazujący, które w czasie pisania zapewnią prawidłowe trzymania przyboru. Pozostałe palce pozostają schowane wraz z dłonią w środku . Dla dzieci praworęcznych.
72. Małe poduszki z tuszem w 12 kolorach doskonale nadają się do pracy z naszymi małymi stemplami. Dzieci mogą wybrać pasujący do motywu pieczątki kolor tuszu. : 12 poduszek z tuszem w 12 kolorach - wym. 3,5 x 3,5 cm
73. Dekoracyjne, futerkowe piórka w różnych kolorach. Doskonałe zarówno do ozdabiania prac plastycznych, jak i do ćwiczeń logopedycznych. opak. 100 g - długość 5,5 - 7,5 cm - kolory różne
74. Korale o zaskakujących motywach i różnych kształtach. Wykonywane ręczne techniką tzw. lampwork. Od 4 lat
Opakowanie 150 g - pojemniczek - dł. 8-18 mm
75. Małe klepsydry z bąbelkami - seria wysoce atrakcyjnych przezroczystych pojemników z ukrytą niespodzianką. Dzieci będą zafascynowane obserwowaniem tego, co dzieje się w środku po obróceniu pojemnika. Pojemniki można obserwować pod światło, można umieszczać na podświetlanym blacie dla zwiększenia efektu. Z górnej połówki klepsydry duże krople przeciskają się w dół, tworząc w dolnej połówce bąbelki.

Wiek: Od 3 lat.

Zawartość:
• 3 pojemniki z tworzywa (z cieczą w 3 kolorach),
• wys. 7 cm,
śr. 4,2 cm.
76. Przewlekanka – kuleczki księżycowe. Ważna czynność, jaką dziecko wykonuje podczas przewlekania rozwija równocześnie zdolność koncentracji i wytrwałość w wykonaniu zadania 125 g - kuleczki posiadają "orbitalny" pas - z tworzywa - śr.1 cm
77. Puzzle zwierzęta na farmie. Zabawa, która pomoże rozpoznawać i nazywać popularne zwierzątka. Ćwiczy motorykę ręki, koordynację wzrokowo-ruchową i precyzję. • drewniana podkładka o wym. 30 x 22 cm • 7 kolorowych elem. do dopasowywania
• od 2 lat
78. Książeczka kontrastowa. Zabawki kontrastowe stanowią silny bodziec dla wzroku najmłodszych dzieci. Wybór kolorów i kształtów nie jest przypadkowy, maluchy już od pierwszych dni życia zaczynają reagować na czarno-białe kontrasty oraz dostrzegać geometryczne wzory. Różnego rodzaju faktury i wypełnienia działają także na zmysł dotyku i słuchu, dzięki czemu doskonale sprawdzą się jako pomoc w terapii integracji sensorycznej.

• wym. 13 x 78 cm
• od 3 miesięcy
79. Żelowe rozgwiazdy do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych oraz terapii dłoni. Polepszają jej funkcję chwytną, zawsze powracają do pierwotnego kształtu. Mają również właściwości antystresowe. • śr. 10 cm
• różowa
80. Duże klepsydry. Popatrzymy jak dosłownie "leci czas". Pokaźnych rozmiarów klepsydra z przezroczystymi ściankami unaocznia zasadę działania tego przyrządu. W czasie eksperymentu dzieci mogą zrozumieć, ile znaczy jedna minuta. Klepsydrę można wykorzystać w czasie zabaw i ćwiczeń, które wymagają ograniczenia czasu na konkretne działanie. Dziecko widzi znikający piasek i może oszacować, ile jeszcze mu czasu zostało na reakcję czy odpowiedź.

Wymiary:
• Wysokość 16 cm,
średnica podstawy 7 cm.
81. Pierwszy komplet figur wprowadza dzieci w świat sortowania i rozróżniania cech przedmiotów. Podczas wykonywania ćwiczeń z załączonych kart dzieci uczą się wykonywania poleceń oraz przeliczania elementów.
• 2 abaki z 5 trzpieniami (26 x 8 x 12 cm)
• 100 elementów z tworzywa w 5 kolorach i 5 kształtach (śr. 4 cm)
• 24 karty aktywności (13 x 19 cm)
• instrukcja.
82. Kolorowy piasek kinetyczny umożliwia zabawę z piaskiem zarówno w przedszkolu, jak i w domu. Jest aksamitnie miękki i łatwy do sprzątania. Nie wysycha i zachowuje właściwości mokrego piasku. Nie mieszać z wodą i innymi rodzajami piasku.

• 750 g
• niebieski
(0.75 - 1 kg)
83. Duże koraliki o radosnych, dziecięcych kształtach. Do ćwiczeń w nawlekanie oraz do tworzenia zabawnych dekoracji - opak. 250 g - 4 wzory: lew, żyrafa, słoń, hipopotam - 7 kolorów - dł. 2,5 cm
84. Kreatywne, drewniane układanki, które rozwijają zdolności manualne i precyzję u dzieci, a także wspomagają naukę liczenia. Zabawa polega na nałożeniu odpowiednich klocków na odpowiednie drążki. Podstawy mogą tworzyć różne kształty.

• 16 elem.
• wym. 21 x 11,5 x 24 cm
• od 18 miesięcy
85. Bloki pozwalają wzmocnić palce i ręce po urazach bądź operacjach. Nadają się również idealnie do ćwiczeń przy zapaleniu stawów. Bloki składają się z powoli odkształcającej się gumy piankowej. Każdy kolor odpowiada różnej twardości (oporowi): żółty-supermiękki, różowy-miękki, niebieski-średni, zielony-twardy. Poziom ćwiczeń określany jest na podstawie intensywności / czasu odkształcania się pianki gumowej. Na rytm powtarzania ćwiczeń pacjent nie może zatem wpłynąć. Łatwe w utrzymaniu czystości – w razie potrzeby przemyć mydłem pod ciepłą wodą, pozostawić do wyschnięcia. Materiał: pianka. Wymiary: 4,4 x 4,4 x 7,6 cm.
86. Wyczarowuje wspaniałe efekty świetlne. Projekcja z użyciem lampy daje efekt zorzy polarnej na ścianie lub suficie (odstęp: 1- 3 m). Kolory zmieniają się płynnie między czerwonym, fioletowym, niebieskim i zielonym. Obrotowa dolna półkula co 45° wytwarza coraz to nowe, zmienne efekty. Dzięki nakładanej kopule powstaje w lampie fascynujący efekt mgły. Dodatkowa wiązka laserowa tworzy inspirujące wzory. Zawartość: projektor, nakładana kopuła, zasilacz, kabel dł. 200 cm, instrukcja. Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: Ø kuli 12 cm, podstawa 10 x 13,5 cm. Żarówek nie można w lampie wymienić. 230 V.
87. Pyszna i kolorowa! Gra rozwija umiejętność dopasowywania kolorów oraz małą motorykę. Kolorowe kule trzeba umieścić ręcznie, szczypcami lub 2 łyżkami na odpowiednich kolorowych polach. Można to zrobić samodzielnie lub wspólnie z innymi, według różnych wytycznych i reguł, np. wymienić warzywo w konkretnym kolorze . Zawartość: 8 kolorowych kul z drewna. 1 pudełko. 1 para szczypiec (można z nich zrobić 2 łyżki). 1 kostka z kolorami. 1 instrukcja gry z różnymi wariantami gry. Rodzaj: gra w sortowanie. Liczba graczy: 1–4. Wiek: od 2 lat. Czas gry: 5–15 minut.
88. Urocza maskotka zachęca malucha do zabawy piosenkami, melodiami i wyrażeniami. Interaktywna zabawka reaguje na dotyk dziecka. Szczeniaczek Uczniaczek posiada aż 7 punktów aktywacji - łapki, brzuszek, uszko i świecące serduszko. Na baterie AA, 6-12 miesięcy12-18 miesięcy18-24 miesiące3-5 lat
89. Wanny do piasku – zestaw. Do różnych zastosowań. Idealne do eksperymentów z wodą, piaskiem i in., jak również do sortowania różnych materiałów. Pojemność: ok. 30 litrów. Wymiary: dł. 70 x szer. 49 x wys. 14 cm. Po 4 sztuki w zestawie. Materiał: tworzywo sztuczne.
90. Kolorowa kostka decyduje, których kombinerek można użyć. Wcześniej jednak ich właściciel musi dokładnie się im przyjrzeć. Każde kombinerki są inne i mogą złapać tylko określone robaczki. Trzeba je postawić w przeznaczonych do tego otworach w podstawce. Skomplikowane zadanie! Materiał: drewno. Wymiary: kombinerki 16 – 17 cm wysokości, robaczek – średnica 0,8 – 3 cm, dł. 4 – 10 cm, długość boku podstawki 11 cm. Zawartość: 4 podstawki po 8 robaczków w 4 kolorach, 1 płyta magnetyczna (30 x 30 cm), 1 kolorowa kostka do gry, 1 instrukcja gry.
92. Sympatyczny króliczek jest głodny i czeka aż ktoś go nakarmi. Zadaniem dziecka jest umieszczenie ,,pokarmu" w buźce zwierzątka. Trudność polega na tym, że pożywienie należy chwycić szczypcami i dopiero wtedy włożyć go do buzi króliczka. Zabawa niezwykle rozwija zdolności manualne dziecka. króliczek z mocnego winylu (wym. 10 x 10 cm - wys. przodu 16 cm)
30 marchewek z elastycznego tworzywa (dł. 5 cm)
pojemnik na marchewki (z winylu)
szczypce (dł. 17,5 cm).

93. Szczypcowe sortowanie. Doskonałe ćwiczenie na doskonalenie zręczności dziecięcych dłoni. Zabawa polega na banalnym sortowaniu kuleczek według koloru, jednak właściwym ćwiczeniem jest tu: chwycić kuleczkę zmyślnymi szczypcami, nie upuścić jej w trakcie przesuwania, a następnie umieścić w odpowiedniej tulejce. Wydaje się proste, prawda? Proszę spróbować samemu. A co ręka dorosłego, to nie dziecięca, nie wprawiona jeszcze dłoń!
Wiek: od 3 lat
Zawartość:
- podstawa z 5 przezroczystymi tulejami
- 50 kuleczek w 5 kolorach
- 2 szczypce - instrukcja
94. Domek pieska. To ciekawa propozycja zabawy dla małych i nieco starszych dzieci. Pomoc składa się z domku dla psa, psa - maskotki, 10 par kości o różnych kolorach i fakturze. Grę zaczynamy od włożenia do domku pieska wybranych kości, po jednej sztuce. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z domku bez udziału wzroku tej samej kości, którą aktualnie trzyma w ręku. Zabawa rozwija zmysł dotyku, uczy rozpoznawania przedmiotów za jego pomocą oraz stymuluje rozwój mowy, wzbogaca słownictwo(nazwy kolorów, faktur). • buda psa o wym. 13,5 x 13,5 x 17 cm • pluszak piesek o wym. 6,5 x 7,5 cm • kości dla psa: 10 pluszowych i 10 gumowych
• od 3 lat
95. "Garnuszek na klocuszek" to esencja tego, co najlepsze w manualnych zabawkach edukacyjnych - wpływa na rozwój myślenia, uczy liczb i rozpoznawania kształtów.
Dziecko wybiera i wkłada do odpowiednich otworów klocki, a Garnuszek w nagrodę śmieje się i mówi, jaki mają kształt i jakie znajdują się na nich cyfry!
Zawartość edukacyjna w języku polskim.
Zabawka idealna dla dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy.
Do działania wymagane 3 baterie AA (brak w zestawie).
96. Zielona taśma sensoryczna z pewnością przypadnie do gustu wszystkim dzieciom biorącym udział w zajęciach sportowych, korekcyjnych oraz terapeutycznych. Taśma to jeden z najważniejszych artykułów terapii sensorycznej, a jej stosowanie wspomaga stymulowanie układu czucia głębokiego oraz układu prioreceptywnego. Taśma została uszyta z grubego, niezwykle elastycznego materiału, który świetnie sprawdza się podczas zajęć terapii integracji sensorycznej. Duże rozmiary taśmy sprawiają, że może być używana do zabawy w parach lub przez jedno dziecko. Dziecko może bawić się rozciągając taśmę siedząc na krześle, stojąc na podłodze lub w pozycji leżącej, w parach może być ona wykorzystana także do ćwiczenia równowagi i koordynacji ruchowej. Intensywnie zielony kolor szarfy sprzyja stymulacji wzroku, co ma duże znaczenie dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju.
wymiary: szer. ok. 40 cm x obwód 150 cm

Zalecane pranie ręczne lub mechaniczne w 40 st.C

97. Mata sensoryczna. Idealne narzędzie do wszechstronnego treningu.
Doskonała do rozwoju siły, dynamiki, koordynacji ruchowej i wzmocnienia mięśni.
Antypoślizgowa powierzchnia.
Materiał: guma
Wypełnienie: piasek
Waga: 1kg
98. Duża piłka owalna. Owalne piłki z lekkim wklęśnięciem. Doskonałe do zabawy i rehabilitacji. Kolory zależne od rozmiaru.
70/115 cm
99. Beczka Integracja Sensoryczna - 60 x 42 cm. Przyrząd umożliwia jednoczesną pracę nad podstawowymi trzema układami zmysłu: przedsionkowym, czucia powierzchniowego, uczucia głębokiego. Przyczynia się do wspomagania prawidłowej regulacji napięcia mięśniowego, wspomaga budowę schematu ciała oraz kształtuje reakcję prostowania: nastawcze, równoważne oraz obronnego podporu.
Dane techniczne:
średnica zewn.- 60 cm
średnica wewn.- 42 cm
długość - 60 cm
100. Trampolina z uchwytem PROFI 122 cm to nowoczesna trampolina do ćwiczeń, przeznaczona zarówno do domowego, jak i komercyjnego użytku. Model jest wyposażony w praktyczną poręcz do utrzymywania równowagi. Poręcz możesz całkowicie zdemontować, lub wyregulować jej wysokość do swoich potrzeb. Trampolina z uchwytem PROFI 122 cm spełnia najwyższe, światowe i europejskie standardy bezpieczeństwa: EN-13219, EN-913 i EN-71. Posiada certyfikaty niemieckiego ośrodka TÜV NORD i ASTM International. Dodatkowe atuty modelu to ocynkowane sprężyny i wytrzymała powierzchnia do skakania. Cała konstrukcja jest odporna na promieniowanie UV.

• Stal Hi-Ten - wytrzymała konstrukcja z precyzyjnym wykończeniem
• 8 nóżek
• Miękki, gumowy uchwyt
• Poręcz z 4-poziomową regulacją wys (104-128 cm)
• Szerokość poręczy: 76 cm
• Wysokość trampoliny: 24 cm
• Średnica trampoliny: 122 cm
• Waga: 8,5 kg
• Nośność: 110 kg
101. Walce w trzech kolorach można ustawiać w wieże lub wkładać jeden w drugi, uzyskując ładne efekty kolorystyczne. Materiał: drewno. Wymiary: podstawka 21 x 21 x 1,5 cm, najmniejszy walec - średnica 1,5 cm, wys. 5 cm, największy walec - średnica 4 cm, wys. 7,5 cm. Od 1,5 roku.
102. Nadają się do tego zwłaszcza duże korale i mocne sznurki. Dzięki połączeniu na wcisk, sznurki można połączyć w długi łańcuch. Strukturalna powierzchnia korali zachęca do badania ich dotykiem.
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: kula - średnica 5 cm. Zawartość: 10 korali, 4 sznurki. Od 12 miesięcy.
103. Logopedyczny helikopterek. Wystarczy nałożyć na zabawkę śmigło i dmuchnąć a śmigło odleci. rozmiar: 7,5 cm
104. Urządzenie do masażu. Wyjątkowo poręczna i łatwa w obsłudze: urządzenie do masażu włącza się po lekkim naciśnięciu. Urządzenie zastosowane w chorych miejscach uśmierza ból poprzez lekką wibrację, wspomaga krążenie i eliminuje napięcia mięśniowe. Dzięki temu szybko następuje rozluźnienie i poprawa samopoczucia. Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: ok. Ø 10 cm (na dole) lub 7,5 cm (na górze), wys. ok. 7 cm. Kolor: w zależności od stanów magazynowych.
106. uniwersalna deskorolka o prostokątnym kształcie. Lekka i zwrotna. Umożliwiająca ćwiczenie we wszystkich pozycjach. Cztery skrętne kółka zapewniają swobodę ruchu we wszystkich kierunkach. Przyrząd ten jest chętnie wybierany przez terapeutów poszukujących w deskorolce uniwersalizmu i wielozadaniowości. 60 długości, 40szerokosci, max obciążenie 100 kg


V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L. p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena 100% 100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ------- x 100pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2018.
2. Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę wyposażenia terapeutycznego o wartości min. 5.000,00 zł brutto.
IX. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (np. protokoły odbioru)
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT:
1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia z postępowania.
b) Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
c) Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
d) Są niezgodne z przepisami prawa.
e) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i 1a do niniejszego Zapytania w terminie do 28.09. 2018 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
Oferta w postępowaniu pn.: „Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej i zakup wyposażenia Sali terapeutycznej na potrzeby spotkań indywidualnych dla rodzin PCPR w Łęcznej ” NIE OTWIERAĆ PRZED 28.09.2018 r. godz. 10:00
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 10:15
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
2.Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
6. Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie,
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
d) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
e) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
g) wpłynęła po terminie;
h) zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
5. oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, 33 877 50 49
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

…………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

1. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zastosowania mebli równoważnych do wykazanych w dokumentacji Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
d) Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy
e) Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe