Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z postępowania pn.:„Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.

2018-09-19 12:54:58

.

Znak sprawy: IPR.272.1.51.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup specjalistycznych usług doradczych: psychoterapeuty, seksuologa, psychiatry, dietetyka ds. osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.07.2018 na kwotę 439,83 zł netto za 1 godz. Zegarowa poradnictwa co stanowi równowartość 102 008 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 04.09.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Sebastian Sojczuk
2. Katarzyna Kuzioła
3. .BPR Consulting
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Katarzyna Kuzioła- psycholog, psychoterapeuta- cena część 2 zamówienia- psychoterapeuta: 150 zł brutto za 1 godz.
2. Piotr Kryj – psychiatra – cena część 4 zamówienia –psychiatra: 200 zł brutto za 1 godz.
3. BPR Consulting Paulina Zastróżna – cena część 1 zamówienia – dietetyk: 92 zł brutto za 1 godz., część 2 zamówienia – psychoterapeuta: 94 zł brutto za 1 godz
4. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Marcin Demczuk – cena część 3 zamówienia – seksuolog: 200 zł brutto za 1 godz.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
BPR Consulting Paulina Zastróżna , ul. Radwańka 27/2U, 90-540 Łódź
za cenę część 1 zamówienia - dietetyk: 92 zł brutto za 1 godz., część 2 zamówienia – psychoterapeuta: 94 zł brutto za 1 godz.,
Piotr Kryj – psychiatra – cena część 4 zamówienia –psychiatra: 200 zł brutto za 1 godz
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Marcin Demczuk – cena część 3 zamówienia – seksuolog: 200 zł brutto za 1 godz.
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego
6. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron