Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z postępowania pn.:„Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

2018-09-19 12:41:39

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania
Znak sprawy: IPR.272.1.43.2018 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu ............................. na kwotę 18 405,00 zł co stanowi równowartość 4 268,61euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie rozeznania rynku
Wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego na kwotę 27 352,00 zł brutto
3. W dniu 30.08.2018 zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Grażyna Zawiślak Lublin
2. Omega Centrum Kształcenia w Lublinie
3. Busines Masters
4. Towarzystwo Nasz Dom Warszawa
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Grażyna Zawiślak, ul. Kochanowskiego 35, 20-434 Lublin- szkolenie specjalistyczne z zakresu hortiterapii
2. Towarzystwo Nasz Dom, ul. Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa- szkolenie z zakresu metodą Pride
3. Brak ofert na szkolenia z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym IDS-P, oraz brak oferty na szkolenie z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju IDS
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
W zakresie części 1- szkolenie specjalistyczne metodą PRIDE dla 2 osób- Towarzystwo Nasz Dom, ul. Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa za cenę 15 200,00 zł brutto, (zwolniony z podatku VAT)
W zakresie części 2- szkolenie z zakresu hortiterapii dla 4 osób- Grażyna Zawiślak, ul. Kochanowskiego 35, 20-434 Lublin za cenę 8 000,00 brutto, (zwolniony z podatku VAT
W zakresie części 3- szkolenia z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym IDS-P- brak ofert
W zakresie części 4- szkolenie z zakresu stosowania i interpretowania Skal Inteligencji i Rozwoju IDS- brak ofert
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferty są kompletne, najkorzystniejsze i spełniają wymagania Zamawiającego
7. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz


AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron