Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wybór najkorzystniejszej ...

Wybór najkorzystniejszej oferty na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. Nr sprawy IPR.272.4.26.2018

2018-09-12 12:43:18

IPR.272.4.26.2018
IPR.272.4.26.2018 Łęczna, dnia 12.09.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach. Nr sprawy IPR.272.4.26.2018

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie:
części 1 zamówienia - zestaw kelnerski wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Goga- Grażyna Staszewska, 03-290 Warszawa, ul. Podłużna 28
części 2 zamówienia - zestaw do serwowania potraw wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: „DRZEWIARZ_BIS” Sp. zo.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
części 3 zamówienia - zestaw barmański wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: „DRZEWIARZ_BIS” Sp. zo.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
część 4 zamówienia - zestaw barmański wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Goga- Grażyna Staszewska, 03-290 Warszawa, ul. Podłużna 28

Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu w części 1 zamówienia – zestaw kelnerski, złożono 2 oferty, w części 2 zamówienia - zestaw do serwowania potraw złożono 2 oferty, w części 3 zamówienia - zestaw barmański złożono 2 oferty, w części 4 zamówienia - zestaw barmański złożono 2 oferty.
3. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium Łączna ilość punktów
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4
cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy cena Termin realizacji dostawy
1. „DRZEWIARZ_BIS” Sp. zo.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 53,13 40,00 60,00 40,00 60,00 40,00 9,02 40,00 Część 1- 93,13
Część 2- 100,00
Część 3- 100,00
Część 4 -49,02
2. Goga- Grażyna Staszewska, 03-290 Warszawa, ul. Podłuzna 28 60,00 40,00 44,75 40,00 52,30 40,00 60,00 40,00 Część 1- 100,00
Część 2- 84,75
Część 3- 92,30
Część 4 -100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1,2,3 i 4 –nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1,2,3 i 4 nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział 22 "Środki ochrony prawnej".Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych