Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na:„Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

2018-09-03 14:12:43

;


Znak sprawy: IPR.272.1.43.2018
Łęczna 03.09.2018r
Wykonawcy
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Szkolenia dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej”

Pytanie 1.
pytanie dot. zapytania ofertowego na "Szkolenie dla pracowników pełniących rolę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Łęcznej" dotyczące okresu realizacji. Kurs trenerski PRIDE trwa od października 2018 do kwietnia 2019 roku. nie możemy zobowiązać się do okresu realizacji podanym w szczegółowym opisie zamówienie (zał. nr 2) część I pkt. 9.
Czy istnieje możliwość uwzględnienia w zapytaniu ofertowym w/w terminu?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia zgodnie z trwaniem kursu trenerskiego PRIDE od października 2018 do kwietnia 2019 roku.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron