Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na:„Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego.” Nr sprawy IPR.272.4.22.2018

2018-08-31 13:41:41

.

IPR.272.4.22.2018 Łęczna, dnia 31.08.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie CZĘŚCI NR 1- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach
ORAZ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie CZĘŚCI NR 2- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Podgłębokiem
ZADANIA PN.:
„Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego.”
Nr sprawy IPR.272.4.22.2018

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
ACTIV LINE Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock

1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
2. W prowadzonym postępowaniu:
1) w części 1 zamówienia – Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach - złożono 2 oferty,
3. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium Łączna ilość punktów
Cena Okres gwarancji
1. Active Line Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock 60,00 40,00 100,00
3. P.W. „PRONAT” Roman Bochniarz Stara Wieś-Stasin 1, 21-010 Łęczna 53,07 40,00 93,07
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1 – Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1 nie zostały odrzucone żadne oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
7. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie CZĘŚCI NR 2- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej
w Podgłębokiem.
Powiat Łęczyński nie otrzymał dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 do budowy strefy w Podgłębokiem.
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2 ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
8. Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia w zakresie części 2 jest art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
9. Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu na część 2 złożono 3 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron