Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

2018-08-29 14:26:01

IPR.272.4.24.2018
IPR.272.4.24.2018 Łęczna, dnia 29.08.2018r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie CZĘŚCI NR 3- podzespoły do montażu komputerów oraz CZĘŚCI NR 5- wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu
ORAZ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie CZĘŚCI NR 1- komputer stacjonarny, CZĘŚCI NR 2- laptop z pakietem biurowym oraz CZĘŚCI NR 4- monitory interaktywne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne.
ZADANIA PN.:
„Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Nr sprawy IPR.272.4.24.2018

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 3- podzespoły do montażu komputerów, oraz części 5- wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
2. W prowadzonym postępowaniu:
1) w części 3 zamówienia – podzespoły do montażu komputerów - złożono 2 oferty,
2) w części 5 zamówienia - wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu - złożono 2 oferty.
3. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium Łączna ilość punktów
Cena „C” Termin dostawy „T” Cena „C” Termin dostawy „T” części 3 – podzespoły do montażu komputerów części 5 - wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu
części 3 części 3 części 5 części 5
1. KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce 60,00 40,00 60,00 40,00 100,00 100,00
2. MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 27,35 40,00 58,05 40,00 67,35 98,05
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 3 – podzespoły do montażu komputerów i w części 5- wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 3 i części 5 nie zostały odrzucone żadne oferty.6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
7. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie CZĘŚCI NR 1- komputer stacjonarny, CZĘŚCI NR 2- laptop z pakietem biurowym oraz CZĘŚCI NR 4- monitory interaktywne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne ze względu na to, iż oferty na ww. części z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie ww. części.
8. Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia w zakresie ww. części jest art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
9. Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu na każdą z ww. części złożono 2 oferty. Oferty z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie ww. części.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa