Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i opdpowiedzi do przetargu na:Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.

2018-08-20 15:04:41

.


Znak sprawy: IPR.272.4.22.2018
Łęczna 20.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie innej technologii wykonania ogrodzenia, która jest powszechnie stosowana na placach zabaw i dostępna dla wszystkich wykonawców. Opis poniżej:
Ogrodzenie panelowe, metalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze, specjalnie dostosowane do ogrodzenia placów zabaw (bez wystających krawędzi). Drut o średnicy minimum 5mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opisanego ogrodzenia panelowego w zaproponowanym kolorze i wykończeniu.
Pytanie 2.
Czy wycena projektu budowlano-wykonawczego urządzeń fitness w miejscowości Milejów Osada ma być sporządzona według opisu czy według przedmiaru? Wymienione urządzenia różnią się w opisie i w przedmiarze.
Odpowiedź:
Zestawienie urządzeń dla projektu Milejów Osada należy uzyskać z opisu, które można również zweryfikować z rysunkami.
Pytanie 3.
Opisane w projekcie urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw są produkowane tylko przez jednego producenta, co znacznie ogranicza konkurencję. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zastosowanie urządzeń równoważnych, spełniających te same lub więcej funkcji użytkowych, ale o nieznacznie zmienionych wymiarach, trochę innym wyglądzie i technologii wykonania?

Odpowiedź:
W opisie zadania znajduje się informacja o zastosowaniu ewentualnych zamienników. Zapis ten pozwala na wymianę urządzeń podanych w projekcie na zasadzie równoważności- urządzenia zostały dobrane indywidualnie do każdego z terenów przez Inwestorów. Należy więc zachować funkcje jakie mają spełniać podane przez projektanta urządzenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron