Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”.

2018-08-20 14:28:32

.


Znak sprawy: IPR.272.4.24.2018
Łęczna 20.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści w obudowie zamiast kieszeni typu SLIM, kieszeń 5.25.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiast kieszeni typu SLIM, kieszeń 5.25

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wykreśli zapis dot. Biosu: „ Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej.
Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencje serwisu
Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty” oraz możliwość włączenia/wyłączenia modułu TPM z poziomu Bios.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dot. Biosu.

Pytanie 3.

Prosimy o wykreślenie pkt 9 opisu komputera:
Firma Microsoft opublikowała informację, że program Windows Compatible logos zostaje zamknięty i nie będzie kontynuowany (https://blogs.msdn.microsoft.com/windows_hardware_certification/2017/05/16/notification-of-discontinuance-for-the-windows-10-compatibility-artwork/).
Od tego momentu nie ma możliwości opublikowania na stronie Windows Logo'd Products List informacji o nowo przetestowanym na zgodność z Windows sprzęcie. Nadal można wykonać test sprzętu na zgodność z systemem Windows, ale informacja o zgodności, zgodnie z wytycznymi Microsoft, powinna zostać umieszczona „na stronach internetowych producenta, opakowaniach produktu i w materiałach reklamowych”.
Ponieważ w dniu zamknięcia przez Microsoft możliwości publikacji raportów na stronie Windows Logo'd Products List niniejszy przetarg nie był jeszcze ogłoszony i nie była znana konfiguracja sprzętowa wymagana przez Zamawiającego, producenci nie mieli możliwości umieszczenia na tej stronie swoich raportów dla konfiguracji zgodnych z SIWZ. Poprawne przetestowanie sprzętu na zgodność z systemem Windows od daty 16 maja 2017 r. producenci mogą opublikować jedynie na swojej stronie internetowej lub w materiałach reklamowych.
Ewentualnie czy Zamawiający na potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową uzna za równoważny wydruk ze strony producenta komputera lub materiały reklamowe producenta komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 9 opisu komputera.
Zamawiający uzna za równoważny wydruk ze strony producenta komputera lub materiały reklamowe producenta komputera.


Pytanie 4.

Prosimy o wykreślenie pkt 14 norma Energy Star:
Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy EnergyStar oraz znajdowały się w katalogu ww.eu-energystar.org oraz energystar.gov. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej https:/Avww.eu-enegrvstar,org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https:/Av ww.eu-energvstar.org/qna.htm: Nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo EnergyStar dotyczywyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych narynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń koprogramu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov.
Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.
W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 14 norma Energy Star.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuści obudowę której suma wymiarów nie będzie przekraczała 800 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowę, której suma wymiarów nie będzie przekraczała 800mm.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa