Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja o unieważnieniu postępowania pn:"Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłebokiem". NR SPRAWY: IPR.272.4.19.2018

2018-08-06 14:13:44

. ;

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy:IPR.272.4.19.2018


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Przedmiot zamówienia: „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłebokiem.”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłebokiem” zostało unieważnione.
2. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa