Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Dostawa pełno-kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału GKN

2008-12-15 13:05:44
GKN.3020-60/08
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 32/2007 z dn. 31.08.2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę pełno-kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarka cyfrowa, skaner sieciowy, drukarka sieciowa.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-77 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia – Dostawa pełno-kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego o następujących parametrach technicznych:
1) szybkość kopiowania i drukowania formatu A4 w kolorze i czerni minimum 40 str./min.,
2) zasobniki papieru na formaty A5 do A3+ wraz z podajnikiem ręcznym (min. szuflady A4, A4R, A3),
3) dupleks,
4) dwustronny podajnik oryginałów,
5) drukarka sieciowa PCL/PS,
6) skaner sieciowy min. 70 str./min. w kolorze i czerni,
7) dysk twardy min. 60 GB,
8) panel operatora i sterowniki w języku polskim,
9) taca odbiorcza 1 sztuka.
Wszystkie parametry techniczne winny być potwierdzone w specyfikacji technicznej producenta. Urządzenie powinno być nowe z potwierdzonego źródła pochodzenia, gotowe do pracy, z kompletem standardowych materiałów eksploatacyjnych.
W cenie dostawy urządzenia powinna być zawarta instalacja i podstawowe szkolenie obsługi.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Stanisław Dylewski, tel. /081/ 752 64 77.
Sposób przygotowania oferty:
Wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2008 r. do godz. 1300 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A lub przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

Łęczna, dnia 15.12.2008 r

..........................................
Starosta Łęczyński
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron