Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych, sprzętu elektronicznego oraz podzespołów do nauki montażu komputerów do pracowni zawodowych w

2018-07-23 15:17:39

.,

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych, sprzętu elektronicznego oraz podzespołów do nauki montażu komputerów do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zestawów komputerowych i laptopów do pracowni komputerowej Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia:
Część 1- Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, podzespoły do nauki montażu komputerów:
a) pracowni informatycznej: 15 zestawów komputerowych (stacja bazowa, monitor) + oprogramowanie podstawowe: Windows 8,1-10 Pro, MS Office Pro i antywirus
b) pracowni ekonomicznej: 15 zestawów komputerowych (stacja bazowa, monitor) + oprogramowanie podstawowe: Windows 8,1-10 Pro, MS Office Pro i antywirus
c) pracowni biurowej: 15 zestawów komputerowych (stacja bazowa, monitor) + oprogramowanie podstawowe: Windows 8,1-10 Pro, MS Office Pro i antywirus
d) laptopy – sztuk: 3
e) podzespoły do nauki montażu komputerów dla zawodu technik informatyk (wraz z systemem operacyjnym i programem do wirtualizacji) – kpl: 7
f) drukarka laserowa sieciowa A4- szt. 3
g) urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor laser (skan, druk) -szt.3
h) kserokopiarka- szt. 1
Część 2- Sprzęt elektroniczny:
a) kasa fiskalna z wagą- szt. 4
b) telefon z automatyczną sekretarką i faxem- szt.7
c) niszczarka- szt 1
d) bindownica – szt. 1
e) tablica suchościeralna- szt. 3
f) tablica flipchart clasik- szt. 3
g) monitor interaktywny- szt. 3

kod CPV: 30213300-8- komputer biurkowy,
30213100-6- komputer przenośny,
30214000-2- stacje robocze,
30231300-0- monitory ekranowe,
48900000-7- różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
30230000-0 - sprzęt związany z komputerami,
30232110-8- drukarki laserowe,
30121300-6- kserokopiarki,
30142000-6- kasa fiskalna z wagą,
32550000-3- telefon z automatyczną sekretarką i faxem,
30191400-8- niszczarka,
30191000-4- bindownica,
30195000-2- tablica suchościeralna,
30195913-5- tablica flipchart,
30231300-0- monitory ekranowe.
Dane do specyfikacji na zakup zestawów komputerowych i laptopów dla Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Część 1
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6700 punktów Passmark CPU Mark
4. Pamięć operacyjna: 8GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB,
5. Parametry pamięci masowej: Min. 128GB SSD SATA zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
6. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla HDCP, DirectX 11, OpenGL 4.3 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.
7. Dodatkowa karta graficzna posiadająca minimum 48 rdzeni obliczeniowych, DirectX 11, OpenGL 4.3 1GB własnej pamięci, 2 wyjście DMS59, możliwość podpięcia 2 monitorów ze złączem cyfrowym.
8. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa HD Audio 5.1 zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
9. Obudowa
a. Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt. 3,5” wewnętrzne, 1 szt. 3,5” zewnętrzne.
b. Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%, przy 50% obciążeniu.
c. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;
10. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64bit. (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 10 64bit. (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
11. BIOS
a. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• dacie produkcji BIOS,
• ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM,
• modelu płyty głównej
• nazwie komputera
• typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania
• pojemności zainstalowanego dysku twardego
• rodzajach napędów optycznych
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
• kontrolerze audio
b. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
c. Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera
d. Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze
e. Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo
f. Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych,
g. Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów.
h. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
i. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
j. Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach:
- Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej
- Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu
- Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty
k. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
l. Możliwość ustawienia portów USB w trybie, w którym podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
m. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych..
n. Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express
12. Dodatkowe oprogramowanie
a. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
− Informowanie administratora o otwarciu obudowy
− Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
− Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
− Tworzenie raportów stanu jednostki,
− Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,
− Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,
− Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami
− Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,
− Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB
b. W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
c. Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego z poziomu BIOS-u bez względu na stań czy obecność systemu operacyjnego.
13. Ergonomia:
a. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB
b. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i zamontowanych fabrycznie napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);
c. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych).
d. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki.
e. Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 760 mm.
14. Wymagania dodatkowe
a. Licencja Microsoft Windows 10 Professional 64bit, zainstalowany fabrycznie system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączona płyta Recovery umożliwiająca instalacje systemu Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL.
b. Wbudowane porty minimalnie:
- 1 x DVI
- 1 x Display Port
- 2 x PS/2
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
- 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
c. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)
d. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
e. Płyta główna z wbudowanymi:
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x1
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
- 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD
Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
f. Klawiatura USB w układzie QWERTY US
g. Mysz USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)
h. Nagrywarka DVD +/-RW
15. Normy i standardy
a. Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:
• Deklaracja zgodności CE
• normy Energy Star 6.1
• Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
• Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
• Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
• Wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001
16. Zamawiający wymaga:
a. Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
b. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
17. Gwarancji jakości producenta:
a. Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
b. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego
c. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
18. Wsparcie techniczne producenta
a. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (podać numer telefonu i adres strony internetowej).
b. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
19. Monitor
a) Ekran Min.24,0 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1800 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.25 mm, matryca matowa, pokryta powłoką 3H, technologia matrycy IPS
b) Parametry obrazu Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni
c) Wejścia wideo i inne 1x DP, 1x DVI-D, 1x D-SUB
d) Obudowa i regulacja monitora Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 1,5W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA)
e) Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu Technologia zapewniająca zużycie energii przez monitor w trybie stand-by na poziomie 0.16W pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), zgodność z normą Energy Star 7.0, zużycie energii max. 20W przy ustawieniu maksymalnej jasności
f) Kable kabel D-SUB o długości minimum 1.8m, kabel DVI-D o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, kabel audio
g) Gwarancja Gwarancja 36 miesięcy, naprawa lub wymiana urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia
h) Certyfikaty i normy, dokumentacja
-Klasa energetyczna A+
-TCO 7.0
-Epeat Silver
-TÜV Low Blue Light Certified
-TÜV Flicker Free Certified
-CE
-ISO9241-307(klasa I)
-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
-RoHS, WEEE
-Instrukcja obsługi monitora
20. Oprogramowanie MS Office Pro+
21. Program antywirusowy


22.Laptop

Ekran Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową
Procesor Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 4645 punktów w teście Passmark
Karta graficzna kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0,

Pamięć operacyjna Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz
Dysk twardy Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, rozmiar pamięci Cache: 64MB
Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny.

Karta muzyczna Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon
Porty/złącza 1 x VGA
1 x HDMI
1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
1 x wejście mikrofonowe
1 x wyjście słuchawkowe
Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0
Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).
Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC
Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n
Urządzenia wskazujące TouchPad (płytka dotykowa)
Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa.
Klawiatura Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury.
Oprogramowanie System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku ).
Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego
Windows 8.1 Pro PL 64-bit, Windows 10 Pro PL 64- bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku ).
Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego

Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników
i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony
.Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym.
Bateria 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny
Zasilacz Dedykowany do laptopa
Pakiet biurowy Office Pro, World, Exel, Power Point

23. Podzespoły do nauki montażu komputerów dla zawodu technik informatyk
− podzespoły umożliwiające montaż komputera:
− Karta graficzna
− Pamięć operacyjna min 4G
− Dysk twardy 3,5’
− Zasilacz komputerowy min 500W
− Karta sieciowa
− Karta sieciowa Wi-Fi
− Tester zasilaczy
− Zasilacz awaryjny
− Przełącznik zarządzalny np. TP-SG 3216
− Reflektometr TDR
− Laptop z oprogramowaniem /mobilne urządzenie/
− System operacyjny stacji roboczej /10 profesional/ System operacyjny stacji roboczej /10 profesional/)
− System operacyjny serwera /windows 2008 server R2 standard/
− Program do wirtualizacji
24. Drukarka laserowa sieciowa A4. Drukarka monochromatyczna, format A4, druk co najmniej 20 stron/min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, gwarancja 36 miesięcy
25. Urządzenie wielofunkcyjne A4 dupleks kolor laser (skan, druk). Drukarka kolorowa, format A4, druk co najmniej 32 stron/min, rozdzielczość druku min. 1200/1200 dpi, podajnik uniwersalny, dupleks, pamięć min. 128 MB, złącze USB 2.0, Ethernet gwarancja 36 miesięcy
26. Kserokopiarka:
Minimalne wymagania zamawiającego:
- Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne czarno-białe :
- Szybkość kopiowania i drukowania min. 31 kopii/min A4 i min. 15 kopii/min. A3
- Pojemność papieru min. 2 tace po 500 arkuszy każda (80 g/m2), gramatura kaset 56-105 g/m2
- Podajnik boczny na min. 100 kartek (80 g/m2), obsługa papieru o gramaturach 56-200g/m2
Zamawiający dopuszcza :
- Pojemność papieru min. 2 tace po 500 arkuszy każda (80 g/m2), gramatura kaset 60-90 g/m2; Podajnik boczny na min. 100 kartek (80 g/m2), obsługa papieru o gramaturach 60-210g/m2
- jako rozwiązanie równoważne do powyższego.
- Kolorowy panel dotykowy.
- Zoom 25-400%
- Automatyczny duplex
- Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na min. 100 arkuszy (80 g/m2)
- Przesuwanie offsetowe i sorter elektroniczny
- Format kopii A6-A3. Kopiowanie ciągłe 1-999 kopii
- Drukarka sieciowa w standardzie, sieciowy skaner w standardzie
- Język opisu strony PCL5e lub PCL6 lub PS3
- Skanowanie do e-mail, serwera FTP i na pulpit
- Port USB 2.0, interfejsy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Czas wyjścia pierwszej kopii maks. 5. sek.
- Pamięć RAM min. 2 GB , Twardy dysk min. 160 GB
- Urządzenie winno posiadać 2 Interfejsy USB
- Rozdzielczość drukowania min. 600x 1200dpi
- Podstawa pod urządzenie oryginalna – jezdna
- Wymagana instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
Część 2:
1.Kasy z wagą (4szt.):
a) fabrycznie nowa kasa fiskalna z kopią elektroniczną
b) ilość kodów PLU – min. 10000
c) nazwa towaru – min. 40 znaków
d) bufor pozycji paragonowych – min. 10000
e) ilość grup towarowych – min. 100
f) opakowania zwrotne – min. 60
g) graficzny wyświetlacz operatora
h) graficzny wyświetlacz klienta
i) jednostki miary – min. 10
j) złącza RS232 – min. 3 szt.
k) złącze USB z możliwością podłączenia czytnika kodów kreskowych
l) port Ethernet
ł) szuflada kasowa współpracująca z oferowanym modelem kasy
m) waga kalkulacyjna do 15kg z legalizacją i portem RS współpracująca z oferowanym modelem kasy
n) kabel komunikacyjny kasa-waga
2. Telefon z automatyczną sekretarką i faxem- szt. 7
− prędkość transmisji: ok. 12 sekund/stronę,
− pamięć na 28 stron tekstu,
− przycisk nawigacyjny,
− funkcja kopiowania,
− sekwencyjne rozsyłanie,
− książka telefoniczna na 100 wpisów,
- szybkie wybieranie: 10 numerów system głośnomówiący.
3. Niszczarka- szt. 1

Przykładowe parametry:
− Rodzaj cięcia: paski 5,8 mm
− Wydajność cięcia w kartkach jednorazowo: 70g/m2 22 – 24; 80g/m2 17 – 19,
− Szerokość wejścia: 240 mm.
− Pojemność kosza: 33 l.
− Silnik: 440 W.
− Niszczy: papier, spinacze, płyty CD/DVD.
4. Bindownica- szt. 1
Przykładowe parametry:
− dziurkowanie do 15 kartek,
− oprawianie do 510 kartek,
− regulacja szerokości marginesu,
− miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek,
− wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu,
− wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu,
− ogranicznik formatu.
- wskazany metalowy korpus i podstawa.
5. Tablica tryptyk, suchościeralna, biała STANDARD - A –szt. 3
− Powierzchnia lakierowana, magnetyczna.
− Wymiar 400 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 200 x 100 cm.
− Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
− Wyposażona w półkę, która zmieści wszystkie niezbędne przybory.
− Zestaw do tablic suchościeralno-magnetycznych, w komplecie: 4 markery, holder magnetyczny do markerów, płyn czyszczący 200 ml, wycierak magnetyczny, wymienne filce i magnesy
− Elementy mocujące.
− Tablica powinna posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych
6. Tablica flipchart CLASSIC- szt. 3
− Flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej
− Podstawa trójnożna o regulowanej wysokości.
− Maksymalna wysokość wynosi 186 cm.
− Regulowana wysokość
− Metalowa półka na markery, gąbkę, magnesy
− Haczyki ułatwiające zakładanie bloków papieru
− Rozmiar tablicy: 70x100cm
− Rozmiar flipcharta ze stelażem: 70x195cm
− Blok o formacie A1 (58 x 83 cm), gładki z otworami do zawieszenia.
− Gramatura papieru: 80 g/m².
− Blok o formacie A1 (58 x 83 cm), w kratkę z otworami do zawieszenia
− Gramatura papieru: 80 g/m².
− Komplet mazaków.
7. Monitor interaktywny- szt. 3
Monitor interaktywny
Wprowadzanie informacji
przez użytkownika Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie)
Przekątna obszaru roboczego 65” 4K
Technologia digitalizacji InGlass Technology
System Android Tak
Dokładność położenia +- 1mm
Tempo skanowania 6.7 ms
Tempo śledzenia 4 m/s
Rozdzielczość wyświetlacza 4K 3840 x 2160
Czas reakcji ekranu dotykowego 8ms
Częstotliwość odświeżania 60Hz
Typ ekranu TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED)
Ilość wyświetlanych kolorów 1.07 biliona (10-bitowy)
Stopień kontrastu 4000:1
Stosunek szerokości do wysokości piksela 16:9
Funkcja - monitory przystosowane do obsługi przez młodzież w wieku szkolnym
- 10 punktów dotyku (możliwość kreślenia pojedynczych linii za pomocą dotyku przez 10 osób jednocześnie)
Sposób podłączania 3x HDMI In, 3x USB Touch, 1x VGA In, 1x VGA Audio In, 1x Audio out 1x SPDIF, 1x YPbPr, 1x CVBS, 1x Mic In, 1x Słuchawki, 3x USB 2.0, 1x OPS Slot, 1xRJ45, 1xSD Card
Głośniki 2 x 15 W
Wymagania dotyczące zasilania 100 V - 240V AC
Zużycie energii (tryb normalny) 160 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych