Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na:KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

2018-07-09 13:58:54

.,

IPR.272.1.34.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 18.06.2018 na kwotę 93 500,00 co stanowi równowartość 21 685,18 euro (1 euro = 4,3117 zł) na podstawie średnich cen usług bankowych.
3. W dniu 21.06.2018r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. PKO BP Oddział nr 6 Lublin, Watykańska 7, 20-400 Lublin
2. Alior Bank Placówka Partnerska w Łęcznej, ul. Stefanii Pawlak 22, 21-010 Łęczna
3. Bank Spółdzielczy w Łęcznej ul. Partyzancka 17, 21-010 Łęczna.
Zapytanie skierowano faksem, mailem(właściwe podkreślić)oraz zamieszczono na stronie internetowej.

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy m-czna obsługa bankowa dla jednostek objętych wspólnym ryczałtem
„Mo”
cena zł m-czna obsługa bankowa dla jednostek nie objętych wspólnym ryczałtem
„Mo”
cena zł m-czna obsługa bankowa dla jednostki wymienionej w pkt.2.3. SIWZ
„Mo”
cena zł oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym „Ok”
% oprocentowanie środków na rachunkach (Oś)
% Suma
m-cznych kosztów

1. PKO BP Oddział nr 6 Lublin,
Watykańska 7,
20-400 Lublin 0,01 0,01 0,01 4,34 0,84 0,06

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
PKO BP Oddział nr 6 Lublin, Watykańska 7, 20-400 Lublin za cenę 0,06 zł/m-c

6. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego
7. Postępowanie prowadził: Michał Bijata


AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron